คลังเฉลย ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน รับ 5,000 บาท เหตุใดครอบครัวเกษตรกรถึงชวดเงิน

คลังเฉลย ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน รับ 5,000 บาท เหตุใดครอบครัวเกษตรกรถึงชวดเงิน

โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุ ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน รับ 5,000 บาท หลังได้ระบบแจ้งว่ามีอาชีพเป็นเกษตรกรนั้น สามารถแก้ตัวได้โดยจะเพิ่มปุ่มยื่นอุทธรณ์ผ่านทาง www.เราไม่ทิ้งกัน.com

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีที่โลกโซเชี่ยลมีเดียแห่แชร์และคอมเม้นต์ข้อความเกี่ยวกับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากระบบตรวจสอบแล้วว่าเป็นเกษตรกรนั้น ว่าจากการตรวจสอบพบว่ารายละเอียดดังนี้

  1. เกษตรกรจะมีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทุกปีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  2. การขึ้นทะเบียนจะเป็นรายครอบครัวโดยให้หัวหน้าครอบครัวเป็นคนมาขึ้นทะเบียน
  3. ในการกรอกรายละเอียดสมาชิกในครอบครัวให้ระบุด้วยว่ามีสมาชิกในครอบครัวกี่คนเป็นใครบ้าง และสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยทำเกษตรกรรมมีกี่คนใครบ้าง
  4. มาตรการเยียวยา 5,000 บาท กำหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบครัวที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสมาชิกในครอบครัวเฉพาะที่ช่วยทำเกษตรกรรม ระบบจะคัดกรองว่าประกอบอาชีพเกษตรกรจึงไม่ผ่านเกณฑ์
  5. ที่ผ่านมารัฐบาลใช้ฐานข้อมูลเกษตรกรชุดเดียวกันนี้ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นค่าเพาะปลูก ค่าเก็บเกี่ยว ค่าปัจจัยการผลิต เป็นต้น
  6. จะมีมาตรการเยียวยากลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะ ออกมาเร็วๆ นี้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์หลังระบบแจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยา 5,000 บาท  โดยให้เหตุผลว่ามีอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากครอบครัวขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วนั้น เบื้องต้นจะมีการเพิ่มปุ่มอุทธรณ์ให้ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com และสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ แต่การพิจารณาจะเริ่มภายหลังจากการคัดกรองยอดผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ทั้ง 27 ล้านคนแล้วเสร็จ โดยผู้ที่ผ่านการอุทธรณ์ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครบทั้ง 3 เดือนเช่นเดิม เนื่องจากการให้เงินเยียวยาจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์

krungthai

อ่านเรื่องเราไม่ทิ้งกันต่อที่นี่