ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน รับ 5,000 บาท หากใส่ข้อมูลเท็จ แทนที่จะได้เงินดันถูกปรับอ่วม!

ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน รับ 5,000 บาท หากใส่ข้อมูลเท็จ แทนที่จะได้เงินดันถูกปรับอ่วม!

โฆษก ศบค. เตือนคนลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com รับ 5,000 บาท ที่ให้ข้อมูลเท็จ รีบตัดสินใจยกเลิกการลงทะเบียน หากเพิกเฉยเจอกฎหมาย พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์อัดยับ

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวถึงการลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ว่ามียอดคนลงทะเบียนมากกว่า 24 ล้านคนแล้ว ในขณะที่ยอดผู้ยกเลิกการลงทะเบียนมีมากถึง 3 แสนคน จึงอยากแจ้งเตือนผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้ว แต่ไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ขอให้ไปยกเลิกการลงทะเบียน เนื่องจากการให้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

doctorนพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.

แต่รู้มั้ย? การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จที่เข้าข่ายว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ นั้นมีโทษอะไรบ้าง Sanook Money มีคำตอบมาฝากกัน

หากเปรียบเทียบผู้ที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน และให้ข้อมูลอันเป็นเท็จพบว่าจะมีความผิดเข้าข่าย พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560

มาตรา 14 (2) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดังนั้น การลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน หากใครไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ ควรที่จะไปยกเลิกการลงทะเบียน เพราะในเงื่อนไขก่อนการลงทะเบียนนั้น รัฐได้ระบุรายละเอียดไว้ชัดเจน โดยเฉพาะข้อสุดท้ายที่ระบุว่า "รัฐอาจใช้สิทธิในการดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญาต่อไป" หากพบว่ามีคนไม่เข้าคุณสมบัติเนียนขอลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท ด้วย

อ่านเรื่องเราไม่ทิ้งกันต่อที่นี่