เราไม่ทิ้งกัน กรุงไทยแจ้งปรับเวลาลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาทใหม่

เราไม่ทิ้งกัน กรุงไทยแจ้งปรับเวลาลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาทใหม่

เราไม่ทิ้งกัน กรุงไทยแจ้งปรับเวลาลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาทใหม่

ธนาคารกรุงไทย แจ้งปรับเวลาการลงทะเบียนใหม่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 เม.ย. 63 เป็นต้นไป เปิดลงทะเบียนมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) เวลา 06.00-23.59 น. ของทุกวัน เพื่อพัฒนาระบบการลงทะเบียนให้ดียิ่งขึ้น

529424

อ่านเรื่องเราไม่ทิ้งกันต่อที่นี่