กรมสรรพากร เฉลยสอบภาษีย้อนหลังกลุ่มอาชีพอิสระหรือเปล่า หลังหลายคนกังวล

กรมสรรพากร เฉลยสอบภาษีย้อนหลังกลุ่มอาชีพอิสระหรือเปล่า หลังหลายคนกังวล

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวถึงกรณีที่หลายคนมีความกังวลว่าจะนำข้อมูลของผู้ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com มาใช้ตรวจสอบภาษีย้อนหลังสำหรับกลุ่มอาชีพอิสระนั้น ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เพราะเข้าใจในสถานการณ์ที่ทุกคนเดือดร้อนเช่นนี้ดี กรมสรรพากร จึงมีมาตรการภาษีเพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจำนวน 12 มาตรา โดยเฉพาะการเยียวผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่

  • ขยายเวลายื่นแบบเสียภาษีจากวันที่ 31 มีนาคม 2563 ไปเป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2563
  • มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในส่วนค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุขในปี 2563 สำหรับการปฏิบัติงาน เสี่ยงภัยเกี่ยวกับ COVID-19 เพื่อลดภาระภาษีและเพิ่มขวัญกำลังใจ
  • มาตรการเพิ่มวงเงินหักลดหย่อน ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ จากเดิมหักได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท เพิ่มเป็นไม่เกิน 25,000 บาท

กรมสรรพากร ขอยืนยันว่าผู้ลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อรับเงินตามมาตรการฯ ดังกล่าว จะไม่ถูกนำข้อมูลการลงทะเบียนมาใช้ในการตรวจสอบภาษี เนื่องจากกรมสรรพากรมีข้อมูลทั้งหมดอยู่แล้ว จึงขอให้ประชาชนอย่ากังวล และขอส่งกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ไปได้ด้วยดี