“ประกันสังคม” ลงดาบ! นายจ้างเบี้ยวเงินสมทบ 488 ราย ตามหนี้คืนได้ 67 ล้านบาท

“ประกันสังคม” ลงดาบ! นายจ้างเบี้ยวเงินสมทบ 488 ราย ตามหนี้คืนได้ 67 ล้านบาท

“ประกันสังคม” ลงดาบ! นายจ้างเบี้ยวเงินสมทบ 488 ราย ตามหนี้คืนได้ 67 ล้านบาท
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงผลการดำเนินงานติดตามกรณีนายจ้างติดค้างชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในปี 2561 ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม ว่าได้ยึดอายัดทรัพย์สินจำนวน 488 ราย ถอนยึดอายัดทรัพย์ 177 ราย ยื่นคำขอรับชำระหนี้ 166 ราย แบ่งเป็น กรณีพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 163 ราย กรณีฟื้นฟูกิจการ 3 ราย มีจำนวนหนี้ที่สำนักงานประกันสังคมติดตามมาได้ทั้ง 2 กองทุน คือ กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนรวมเป็นจำนวนเงิน 67,449,396.73 ล้านบาท โดยมาตรการที่ดำเนินการกับนายจ้างที่ติดค้างชำระหนี้ตามขั้นตอน คือ แจ้งเตือนและเชิญพบ กรณีนายจ้างมาพบจะได้รับหนังสือรับสภาพหนี้โดยมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน หากผิดนัดไม่ชำระจะดำเนินการกับบุคคลหรือหลักทรัพย์ทันที

ทั้งนี้ จะจัดส่งรายชื่อนายจ้างชำระหนี้และประวัติไม่ดีให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวังและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยกัน ในกรณีที่นายจ้างต้องการความช่วยเหลือทางด้านที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน ทางสำนักงานประกันสังคมจะจัดส่งคณะทำงานเข้าช่วยเหลือ สำหรับรายจ้างที่มีเจตนาไม่ชำระเงิน หรือไม่ใส่ใจข้อกฏหมายใดๆ เลยจะใช้มาตรการดำเนินการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน หากมีมูลหนี้สูงจะทำการฟ้องล้มละลาย สำหรับนายจ้างที่ปิดกิจการไปแล้ว สำนักงานประกันสังคมก็มีมาตรการเร่งติดตามนายจ้าง เพื่อจะดำเนินการเช่นเดียวกับสถานประกอบการสถานะยังดำเนินกิจการอยู่เช่นกัน

นายอนันต์ชัย ระบุว่า หากสำนักงานประกันสังคมตรวจพบนายจ้างที่ไม่ยอมจ่ายเงินสมทบให้ลูกจ้าง ทางนายจ้างจะต้องจ่ายทั้งเงินสมทบพร้อมเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือนของเงินสมทบที่ยังไม่นำส่ง หรือส่วนที่ขาดอยู่จนครบและถูกดำเนินคดีทางกฏหมายยังส่งผลกระทบต่อลูกจ้าง ผู้ประกันตน เพราะอาจขอรับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขในการเกิดสิทธิประโยชน์ ในแต่ละกรณีล่าช้า หากลูกจ้าง ผู้ประกันตน หรือผู้ที่พบเห็นการกระทำดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูลเบาะแสได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขาที่สะดวก

>> “ผู้ประกันตน” แต่ละมาตราได้สิทธิคุ้มครองของ “ประกันสังคม” อะไรบ้าง?

>> ง่ายไปอีก! สมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 ฟรีที่ เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา

>> รีบขอเงินสมทบ “ประกันสังคม” เกินคืน หากเลย 1 ปี หมดสิทธิทันที!

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook