ง่ายไปอีก! สมัครเป็นผู้ประกันตน ประกันสังคม มาตรา 40 ฟรีที่ เซเว่นทุกสาขา

ง่ายไปอีก! สมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 ฟรีที่ เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา

ง่ายไปอีก! สมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 ฟรีที่ เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
Smart SME

สนับสนุนเนื้อหา

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ เซเว่นอีเลฟเว่นว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระที่มีจำนวนราว 20 ล้านคน ทั้งพ่อค้าแม่ค้า ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ผู้ขับรถแท็กซี่ เกษตรกรและผู้ที่ทำงานฟรีแลนซ์ สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมความคุ้มค่าต่างๆ จากสวัสดิการภาครัฐได้โดยง่ายและสะดวก ผ่านการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ในระบบประกันสังคมได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่น 13,000 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวในการสมัครและไม่เสียค่าธรรมเนียม

นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานได้กำหนดทิศทางเพื่อเร่งผลักดันสร้างการรับรู้ให้แรงงานนอกระบบ หรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระเข้าถึงหลักความคุ้มครองดูแลทางสังคมของสำนักงานประกันสังคม โดยมีเป้าหมายภายใน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2565 เพิ่มจำนวนผู้ประกันตนรายใหม่ให้ได้มากกว่า 5 ล้านคน

ทั้งนี้ เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบที่สนใจอยากขึ้นทะเบียนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทรสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

>> “ผู้ประกันตน” แต่ละมาตราได้สิทธิคุ้มครองของ “ประกันสังคม” อะไรบ้าง?