“ประกันสังคม” แต่ละมาตราได้สิทธิคุ้มครองของ “ผู้ประกันตน” อะไรบ้าง?

“ผู้ประกันตน” แต่ละมาตราได้สิทธิคุ้มครองของ “ประกันสังคม” อะไรบ้าง?

“ผู้ประกันตน” แต่ละมาตราได้สิทธิคุ้มครองของ “ประกันสังคม” อะไรบ้าง?
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

เพจเฟสบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ข้อความเกี่ยวกับผู้ประกันตนตามมาตราต่างๆ โดยสามารถแบ่งออกมาได้ดังนี้

มาตรา 33 ลูกจ้างในสถานประกอบการ หรือ พนักงานเอกชน

ประกันสังคมจะให้ความคุ้มครอง 7 กรณี คือ

 1. เจ็บป่วย
 2. คลอดบุตร
 3. ทุพพลภาพ
 4. ชราภาพ
 5. สงเคราะห์บุตร
 6. ว่างงาน
 7. ตาย

จ่ายเงินสมทบ 5% ของเงินเดือน สมทบเดือนละ 750 บาท (เงินเดือน 15,000 บาท)

มาตรา 39 ลูกจ้างที่เคยเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 มาแล้วอย่างน้อย 12 เดือน และสมัครภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ออกจากงาน

ประกันสังคมจะให้ความคุ้มครอง 6 กรณี คือ

 1. เจ็บป่วย
 2. คลอดบุตร
 3. ทุพพลภาพ
 4. ชราภาพ
 5. สงเคราะห์บุตร
 6. ตาย

จ่ายเงินสมทบเดือนละ 432 บาท

>> “ประกันสังคม” แจงผลคืนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 39

มาตรา 40 อาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ

ประกันสังคมจะให้ความคุ้มครอง 3-4-5 กรณี ขึ้นอยู่กับทางเลือก คือ

 1. ขาดรายได้
 2. เจ็บป่วย-ทุพพลภาพ
 3. เงินค่าทำศพ
 4. บำเหน็จชราภาพ
 5. สงเคราะห์บุตร

(*ค่ารักษาใช้สิทธิบัตรทอง)

มีทางเลือกให้จ่ายเงินสมทบ 3 แบบ ได้แก่

 • ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาทต่อเดือน
 • ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาทต่อเดือน
 • ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาทต่อเดือน

>> ง่ายไปอีก! สมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 ฟรีที่ เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา

 

ประกันสังคม

อัลบั้มภาพ 1 ภาพ

อัลบั้มภาพ 1 ภาพ ของ “ผู้ประกันตน” แต่ละมาตราได้สิทธิคุ้มครองของ “ประกันสังคม” อะไรบ้าง?

ประกันสังคม