ดวงรายปี 2561 ความสัมพันธ์ ราศีเมษ 15 เม.ย. - 14 พ.ค. จาก ใต้ชายคาคู่สร้างคู่สม โดยสำนักโหรอุตตราษาฒ
Sanook//s.isanook.com/sr/0/images/logo-new-sanook.png60060
//s.isanook.com/ho/0/ud/26/132441/01_aries_relationship_uttrasa.jpgดวงรายปี 2561 ความสัมพันธ์ ราศีเมษ 15 เม.ย. - 14 พ.ค. จาก ใต้ชายคาคู่สร้างคู่สม โดยสำนักโหรอุตตราษาฒ

ดวงรายปี 2561 ความสัมพันธ์ ราศีเมษ 15 เม.ย. - 14 พ.ค. จาก ใต้ชายคาคู่สร้างคู่สม โดยสำนักโหรอุตตราษาฒ

2018-02-07T18:30:00+07:00
แชร์เรื่องนี้

มกราคม  การประนีประนอมหนี้สินถ้ามี จะเกิดขึ้นด้วยความราบรื่น การประสานประโยชน์ต่างๆ เป็นที่น่าพอใจยิ่งขึ้น ปรากฏเห็นได้ชัดทั้งการงานและลาภผล ท่านมีโอกาสขอยืมเงินทุนจากผู้ใหญ่ตลอดจนมิตรสหายได้ง่ายขึ้น คู่ครองหรือคนต่างเพศจะเข้ามาช่วยเหลือ ทำให้ฐานะการเงินดีขึ้น

กุมภาพันธ์  ธุรกิจติดต่อ หรือประสานประโยชน์ จะทำได้ง่ายขึ้น หุ้นส่วนหรือคนรักจะจากไกล การเจรจาเกี่ยวกับหนี้สินมีแนวโน้มจะหาจุดลงตัวได้ยาก ผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือแบบลับๆ ไม่ควรหวังมากนัก ความเห็นมักไม่ลงรอย แตกร้าวกับหุ้นส่วน คู่สัญญา ได้ง่าย

มีนาคม  การเจรจาเพื่อผลประโยชน์ จะได้ลาภผล ระหว่างวันที่ 9-28 กับมิตรภาพใหม่ๆ ตลอดจนการเข้าสังคม ยังคงต้องระมัดระวัง รวมทั้ง เรื่องเครดิตของตัวเอง ซึ่งจะลดลงด้วย หลังจากกลางเดือนไปแล้ว บุตร-ธิดา บริวารที่เป็นผู้เยาว์ มีโอกาสห่างไกลกัน

เมษายน  ก่อนสงกรานต์ ให้ระวัง การเจรจาหรือออกความคิดเห็นใดๆ อาจนำความขัดแย้ง มาสู่ท่าน และครอบครัวได้ง่าย ความสงบในครอบครัวจะมีไม่มากนัก ความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนหรือเพื่อนร่วมงานต่างเพศ จะค่อนข้างมีปัญหา กลางเดือนไปแล้ว การเจรจาต่อรอง ไม่ว่าเป็นเรื่องใด หรือการแสดงความรู้ทางวิชาการ จะเป็นผลสำเร็จดี

พฤษภาคม  จะมีโชคในการติดต่อต่างๆ หรือได้ผลดี ได้ข่าวดี จะมีเรื่องร้อนๆ ในครอบครัว เพราะระแวงกันเอง มีเกณฑ์คนรักหรือคู่ครองจะห่างไกล

มิถุนายน  ธุรกิจการค้า จะได้รับความร่วมมืออย่างดี บุตรธิดาจะมีบทบาทเข้ามาช่วยทำมาหากิน หลังสงกรานต์ไปแล้ว การสมาคมจะมีโอกาสกว้างขวางออกไป ข่าวสารเรื่องตำแหน่ง หน้าที่ที่ได้รับในช่วงนี้เป็นไปในทางที่ดี ท่านจะมั่นใจในท่าทีของผู้ใหญ่ได้มากขึ้น บริวารและพวกพ้องจะพากันชื่นชม

กรกฎาคม  ระหว่างวันที่ 4-22 การติดต่อธุรกิจ ค้าขาย จะขยายวงกว้างออกไป การคบค้า กับผู้มีความรู้หรือนักวิชาการ จะได้รับความสำเร็จด้วยดี เป็นจังหวะดีที่จะมีหุ้นส่วนใหม่ๆ เพิ่มขึ้น

สิงหาคม  มีการติดต่อมามากมายเนื่องมาจากการงาน พัวพันใกล้ชิดกับลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา มีการเปลี่ยนแปลงมากในด้านการงาน ต้องพบกับคนกลุ่มใหม่ซึ่งทำงานใกล้ชิดความสวยความงาม และการบันเทิง ด้านความสัมพันธ์กับหุ้นส่วน คู่สัญญา ยังไม่ราบรื่นนัก

กันยายน  ระยะนี้ไม่ควรออกความเห็นในที่ประชุม หรือกล่าวถึงผู้ใดผู้หนึ่งในทางร้ายทางลบ จะเกิดศัตรูเพราะปาก ถ้าจำเป็นจะต้องเข้าร่วมสมาคมกับใครก็ตามไม่ว่าผู้น้อยหรือผู้ใหญ่ ควรระวังอารมณ์ หรือสงวนท่าทีเอาไว้ให้ดีที่สุด

ตุลาคม  การเจรจาในเรื่องสำคัญๆ ยังไม่มีโอกาสตกลงกันง่ายๆ ยังคงต้องคอยเวลาให้ผ่านไปพลางๆ ก่อน แต่จะมีผู้อาวุโสสนับสนุนท่านดี นักบวช นักบุญ ก็จะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ท่านด้วย กับคนรักหรือคู่ครอง จะร้อนรนเข้าหากันบ่อยขึ้น ครอบครัวไม่ค่อยสงบสุข

พฤศจิกายน  บุตร ธิดา จะมีความจำเป็นต้องห่างเหินไปโดยชั่วคราว ควรระวังภัยทางอารมณ์ที่ลูกน้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นชนวน ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะที่เป็นคนต่างเพศ จะมีมากมายเป็นพิเศษ และอาจก่อปัญหาให้เกิดขึ้น

ธันวาคม  ท่านจะมีความผูกพัน หรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเพื่อส่วนรวมมากขึ้น ผู้ใหญ่จะเอ็นดูรักใคร่ การปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่ ระยะนี้ จะช่วยให้ท่านไม่พลาดทั้งด้านสติปัญญา และการทำงาน

S! Horoscopeสนับสนุนเนื้อหา
ดูดวงสด โทรได้ทุกวัน