จัดฮวงจุ้ยห้องน้ำ ให้ช่วยเก็บเงิน

จัดฮวงจุ้ยห้องน้ำ ให้ช่วยเก็บเงิน
มาดามฮวงจุ้ย

สนับสนุนเนื้อหา

บทความนี้มาดามฮวงจุ้ยมีความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยด้านการเก็บเงินมาฝากกันค่ะ ตามศาสตร์ฮวงจุ้ย การเก็บเงินนั้นเกี่ยวข้องกับตำแหน่งของห้องน้ำภายในบ้าน หากเราจัดห้องน้ำในรูปแบบที่ถูกต้อง ถูกตำแหน่ง ก็จะช่วยให้คนในบ้านเก็บเงินอยู่ เก็บเงินเก่ง เงินทองไม่รั่วไหล โดยรูปแบบของห้องน้ำที่ถูกต้องตามศาสตร์ของมาดามฮวงจุ้ยมีดังนี้ค่ะ

ตำแหน่ง

ตำแหน่งของห้องน้ำควรอยู่หลังสุดของตัวบ้าน โดยห้องน้ำชั้นล่างจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ในศาสตร์ฮวงจุ้ยโดยตรง ส่วนห้องน้ำชั้นบนนั้นไม่มีผลหรือมีผลน้อยมากค่ะ และหากห้องน้ำชั้นล่างมีหลายห้อง ต้องมีอย่างน้อย 1 ห้องที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยค่ะ

หน้าห้องน้ำ

หน้าห้องน้ำไม่ควรมีธรณีกั้นอยู่ หรือพื้นที่สูงกว่าระดับพื้นบ้านตรงบริเวณหน้าห้องน้ำ

ประตูห้องน้ำ

ประตูห้องน้ำไม่ควรเปิดออกหน้าบ้านหรือหลังบ้าน ต้องหันขวางบ้านเท่านั้นเพื่อให้กระแสน้ำ กระแสชี่ (หรือทรัพย์ที่เข้ามาในบ้าน) สามารถกักเก็บได้ค่ะ

พื้นห้องน้ำ

พื้นห้องน้ำควรต่ำลงกว่าพื้นภายนอกอื่นๆ ในบ้านประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อให้กระแสชี่หรือทรัพย์ที่ไหลเข้ามาในบ้านเข้ามากักเก็บรวมกันในห้องน้ำที่เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ของบ้าน และหากในห้องน้ำมีธรณีเพื่อแบ่งส่วนแห้งและส่วนเปียก อันนี้สามารถมีได้ ไม่ผิดฮวงจุ้ยค่ะ

ตำแหน่งชักโครก - ส้วม
ตำแหน่งชักโครกที่ถูกต้องต้องหันขวางตัวบ้าน ห้ามหันไปทางหน้าบ้านหรือหลังบ้านเด็ดขาด ตามศาสตร์ฮวงจุ้ยเชื่อว่าหากชักโครกหันไปทางหลังบ้าน จะส่งผลต่อเรื่องความสัมพันธ์ ทำให้บ้านหลังนี้ไม่มีคนคบค้าสมาคม ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ญาติมิตร ลูกค้า ไม่มี Connection แต่ถ้าชักโครกหันไปทางหน้าบ้านจะทำให้บ้านนี้เก็บความลับไม่อยู่ ไม่ว่าจะทำอะไรเพื่อนบ้านแถวนั้นจะรู้ความเป็นไปของเราหมด อยากรู้เรื่องของบ้านเราไปหมด ดังนั้นตำแหน่งของชักโครกที่ถูกต้องจึงต้องหันขวางตัวบ้านเท่านั้น