6 วิธีเตรียมพร้อม ก่อนเดินทางไปถวายดอกไม้จันทน์-พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

6 วิธีเตรียมพร้อม ก่อนเดินทางไปถวายดอกไม้จันทน์-พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
S! Health (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้สร้างความโศกเศร้าให้กับประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากและเพื่อเป็นการถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ประชาชนจะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นจำนวนมาก ดังนั้น กรมการแพทย์ จึงมีคำแนะนำสำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีดังกล่าว ดังนี้

  1. ก่อนออกเดินทาง ควรศึกษาเส้นทาง จราจร และเส้นทางเดินรถ ให้ละเอียด ทั้งขาไป และ ขากลับ

  2. สำหรับผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน เป็นโรคประจำตัวอยู่ ให้ทานยาและอาหารตามเวลา ต้องพกยาและมีรายชื่อยาติดตัวตลอดเวลา ซึ่งอาจใช้วิธีจดหรือถ่ายรูปซองยาไว้ที่โทรศัพท์มือถือ

  3. กรณีที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง/ ผู้สูงอายุควรเขียน ชื่อ สกุล หมายเลข โทรศัพท์ของผู้ที่ติดต่อได้ ระบุโรคที่เป็น โรงพยาบาลรักษาเป็นประจำ ประวัติการแพ้ยา พกในกระเป๋าสตางค์หรือที่ค้นง่าย เพื่อเป็นประโยชน์หากเกิดภาวะฉุกเฉิน

  4. เตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น อาหารแห้ง น้ำดื่มเท่าที่จำเป็น

  5. ก่อนวันเดินทาง ควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารให้ตรงเวลาและดื่มน้ำเยอะๆ

  6. วันเดินทางในขณะที่รอ อาจพก ขนม/ น้ำดื่ม / ร่ม / หมวก /ยาดม ติดตัวไว้ด้วย

สิ่งสำคัญคือเมื่อมีอาการผิดปกติ เช่น แน่นหน้าอก หายใจติดขัด หอบเหนื่อย วิงเวียนหน้ามืด ใจสั่น คล้ายจะเป็นลมเกิดขึ้น ให้เข้าพบแพทย์ตามจุดที่ให้บริการทันที ซึ่งจะมีแพทย์ประจำ อยู่ตามจุดต่างๆ และพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ นอกจากนี้กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว หากสุขภาพไม่แข็งแรง ควรรับชมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ทางโทรทัศน์

ด้านนพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข กล่าวว่า สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรมการแพทย์ รับผิดชอบประสานงานโรงพยาบาลในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลหน่วยงานภาครัฐ เอกชน อาสาสมัคร อาทิ กรุงเทพมหานคร กรมการแพทย์ 3 เหล่าทัพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง  โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย เหล่าทัพ กทม. แพทยสภา สภากาชาดไทย มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ฯลฯ โดยจัดบุคลากรปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งหน่วยแพทย์ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชน เพื่อให้บริการทั้งภาวะปกติและเหตุฉุกเฉิน โดยจะมีหน่วยรักษาพยาบาลบริเวณรอบมณฑลพิธี ประจำพระเมรุมาศจำลอง ซุ้มดอกไม้จันทน์ เพื่อให้การดูแลผู้ที่มาร่วมงานพระราชพิธีได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

 

i9bbdadccabi6jfahdc5a