“เดินช้า” เสี่ยงเสียชีวิตด้วย “โรคหัวใจ” มากถึง 2 เท่า!

“เดินช้า” เสี่ยงเสียชีวิตด้วย “โรคหัวใจ” มากถึง 2 เท่า!
Tonkit360

สนับสนุนเนื้อหา

ความเร็วในการเดินของแต่ละคน สามารถบอกโรคได้อย่างคาดไม่ถึง หลังจากผลการศึกษาล่าสุดพบว่าคนที่เดินช้าเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจมากถึง 2 เท่า เมื่อเทียบกับคนที่เดินเร็ว

โดยนักวิจัยมหาวิทยาลัยเลสเตอร์ในอังกฤษ ติดตามผลชาวอังกฤษในวัยกลางคนจำนวน 420,727 คน เป็นเวลานาน 6 ปี  และพบว่ามีเกือบ 8,600 คนที่เสียชีวิตในระหว่างการติดตามผล ซึ่งในจำนวนนี้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจจำนวน 1,650 คน

ทั้งนี้ ทีมวิจัยเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงจากกลุ่มคนเหล่านี้ด้วย ทั้งการสูบบุหรี่, ค่าดัชนีมวลกาย รวมถึงอาหารที่รับประทานเข้าไป  โดยคนที่บอกว่าตัวเองเดินช้านั้น มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจอยู่ที่ 1.8 -2.4 เท่าเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับคนที่เดินเร็ว

ผลการศึกษายังพบด้วยว่า  จังหวะก้าวเดินสามารถบ่งชี้ถึงสุขภาพโดยรวมได้ว่าพวกเขาออกกำลังกายมากน้อยเพียงใด  ซึ่งจากทดสอบวัดระดับความฟิตของร่างกายพบว่าคนที่เดินช้าจะมีความฟิตของร่างกายอยู่ในระดับต่ำ จึงทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจตามไปด้วย

นอกจากนี้ ทีมวิจัยยังศึกษาถึงความเชื่อมโยงระหว่างจังหวะการก้าวเดินกับความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งด้วย แต่ไม่พบว่าการเดินช้ามีความสัมพันธ์หรือสอดคล้องกันแต่อย่างใด