คุณภาพของนมโค 100% เริ่มต้นจากฟาร์ม

คุณภาพของนมโค 100% เริ่มต้นจากฟาร์ม

 

     Sanook! เชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับการดื่มนมกันมาตั้งแต่วัยเด็ก นอกจากเรื่องนมโคแท้ 100% แล้วเราควรดูเรื่องอื่นประกอบด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพของนม มาตรฐานในการผลิต รวมถึงคุณค่าอาหารที่ระบุข้างกล่องซึ่งแต่หละยี่ห้อก็มีไม่เท่ากัน ดังนั้นการทำความรู้จักที่มาของน้ำนมดิบก็เป็นเรื่องน่ารู้ไม่แพ้กัน เพราะคุณภาพชีวิตที่ดี เริ่มต้นจากอาหารที่ดี

 


     รศ.ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช ภาควิชาสัตวบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่า คุณภาพนมโคแท้นั้นเกี่ยวข้องกับมาตรฐานฟาร์มโคนมและการผลิตน้ำนมดิบโดยตรง

     “การพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก เพราะน้ำนมโคแท้ที่ดีและมีคุณภาพสูงจะต้องมาจากแม่วัวที่ถูกเลี้ยงในฟาร์มโคนมที่มีการจัดการฟาร์มที่ดีตั้งแต่จุดเริ่มต้น คือ การให้อาหารคุณภาพ การดูแลสุขภาพแม่วัว การจัดการสภาพแวดล้อม และระบบบำบัดของเสีย ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด เพื่อให้ได้น้ำนมที่ถูกสุขลักษณะ และเหมาะสมสำหรับผู้บริโภค เพราะสภาพแวดล้อมและการดูแลทุกอย่างในฟาร์มจะส่งผลต่อสุขภาพแม่วัว และคุณภาพน้ำนมดิบในที่สุด”

 


     เพื่อพัฒนานมโคแท้ให้มีคุณภาพดี โฟร์โมสต์จึงถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรผ่านโครงการ DDP (DAIRY DEVELOPMENT PROGRAM) โดยยึดหลัก 7 Diamonds ซึ่งกรรมวิธีการทำฟาร์มที่เป็นเอกลักษณ์เป็นมาตรฐานเฉพาะตัวของโฟร์โมสต์ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพน้ำนม เริ่มจากการดูแลโคนม อาหารเลี้ยงโค ขั้นตอนการดูแลกีบ รีดนมโค การออกแบบโรงเรือน และการบันทึกข้อมูล จากทั้งหมดที่ทำเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพน้ำนมให้ดีขึ้นในทุกๆปี หลังจากจัดตั้งโครงการมา 4 ปี มีเกษตรกรโคนมเข้ารับการอบรมกว่า 7,000 คน เกษตรกรต่างนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ โดยโครงการนี้ได้ช่วยยกระดับคุณภาพน้ำนมและคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเวลาเดียวกัน


     โฟร์โมสต์มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อให้นมโคแท้ทุกกล่องเปี่ยมด้วยสารอาหารธรรมชาติครบถ้วน ได้คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อส่งต่อคุณค่านมโคแท้ 100 % คุณภาพสูงสำหรับครอบครัวไทย

     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.foremostforlife.com/ddp/thaifarmer/develop-milk-farm?utm_source=WebsiteAdvertorials&utm_medium=Advertorials_Sanook&utm_campaign=Farmer_content&utm_content=Qualitymilk_content_Jul

 

 [Advertorial]