ระวัง! ชีสทาร์ตสุดฮิต ไขมันสูง พลังงานเกือบเท่าข้าว 1 จาน

ระวัง! ชีสทาร์ตสุดฮิต ไขมันสูง พลังงานเกือบเท่าข้าว 1 จาน
S! Health (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สุ่มทดสอบปริมาณสารอาหารต่างๆ ในขนมชีสทาร์ตจาก 7 ยี่ห้อดัง พบทุกยี่ห้อมีไขมัน โซเดียมและพลังงานสูง เตือนผู้บริโภครับประทานในปริมาณที่เหมาะสม

จากผลการทดสอบปริมาณสารอาหารในขนมชีสทาร์ต 7 ยี่ห้อได้แก่

1. mx cakes & bakery

2. saint Etoile

3. Flavour Field

4. Pablo

5. Me&Cheese

6. Bake

7. BreadTalk

พบว่า ทุกยี่ห้อมีปริมาณไขมันเฉลี่ย 25.21 กรัม/100 กรัม และปริมาณโซเดียมเฉลี่ย 211 มิลลิกรัม/100 กรัม ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูง เพราะใน 1 วันร่างกายต้องการไขมันทั้งหมดน้อยกว่า 65 กรัม และโซเดียมน้อยกว่า 2,400 มิลลิกรัม

tart-1
นอกจากนี้ผลการทดสอบยังพบว่า ขนมชีสทาร์ตทุกยี่ห้อมีปริมาณพลังงานเฉลี่ย 239.05 กิโลแคลอรี ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับปริมาณของอาหารจานเดียว 1 จานที่ปริมาณ 300 – 600 กิโลแคลอรี ดังนั้นหากผู้บริโภครับประทานในจำนวนมาก อาจส่งผลให้ร่างกายได้รับพลังงาน ไขมันและโซเดียมสูงเกินกว่าที่ต้องการในแต่ละวันได้

tart-3


ทั้งนี้สำหรับรายละเอียดแสดงผลการทดสอบเปรียบเทียบปริมาณสารอาหารต่างๆ และฉลากโภชนาการแบบไฟจราจรในชีสทาร์ตแต่ละยี่ห้อ แสดงตามตารางที่ 1 และ 2 ด้านล่าง

 

table-1

 

table-2