ปัญหา "เอกลักษณ์ทางเพศ" แก้ได้หรือไม่?

ปัญหา "เอกลักษณ์ทางเพศ" แก้ได้หรือไม่?
S! Health (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

ผศ.นพ.พนม  เกตุมาน
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
Faculty of Medicine Siriraj Hospital
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

ถ้าบุตรหลานในครอบครัวมีปัญหาเอกลักษณ์ทางเพศ  การช่วยเหลือแต่เบื้องต้นเป็น  สิ่งสำคัญมาก 

เอกลักษณ์ทางเพศที่ผิดปกติ  หรือกลุ่มเพศที่ 3  นั้น  มีลักษณะการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ตรงข้ามกับเพศของตัวเอง  อาจเกิดจากการเลี้ยงดู  หรือปัจจัยทางร่างกาย  หรือทั้งสองประการ

ปัจจัยทางกาย อาจเกิดจากระดับฮอร์โมนเพศของแม่ผิดปกติในขณะตั้งครรภ์ หรือเด็กมีอวัยวะเพศกำกวมตั้งแต่แรกเกิด  ทำให้เลี้ยงเด็กผิดเพศ  นอกจากนี้การเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมหรือผิดเพศ  เช่น  เด็กผู้ชายที่ห่างเหินจากพ่อ ใกล้ชิดแม่ หรือส่งเสริมให้มีกิจกรรมหรือพฤติกรรมเพศหญิงมากเกินไป  อาจทำให้เด็กผู้ชายมีพฤติกรรมผิดเพศได้  ถ้าไม่ได้รับการแก้ไข  เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น การแสดงออกจะมากขึ้นทั้งกิริยาท่าทาง  คำพูด การแต่งกายและกิจกรรมต่างๆ บางคนอาจรังเกียจอวัยวะเพศตนเอง จนอยากกำจัดอวัยวะเพศทิ้งไป หรือผ่าตัดแปลงเพศ ซึ่งการแก้ไขให้วัยรุ่นที่มีเอกลักษณ์ทางเพศผิดปกติกลับมาเป็นปกตินั้นทำได้ยาก 
  

วิธีที่ดีที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาเอกลักษณ์ทางเพศ คือ “การป้องกัน” โดยบุคคลในครอบครัวควรมีส่วนช่วยด้วยคือ  ต้องเลี้ยงเด็กให้เหมาะสมกับเพศของเขา  โดยเฉพาะในช่วงอายุ  3- 6 ปี  พ่อควรใกล้ชิดเด็กผู้ชาย แม่ใกล้ชิดเด็กผู้หญิง  รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมตามเพศ  และเมื่อเด็กอายุ 6 - 12 ปี ควรให้ใกล้ชิดเด็กเพศเดียวกันเอง  และไม่ส่งเสริมให้แสดงออกผิดเพศใดๆ จนถึงวัยรุ่น ส่วนในกรณีที่มีสาเหตุจากโรคทาง กาย   การรักษาโรคตั้งแต่เล็ก ๆ จะเป็นการป้องกันอีกวิธีหนึ่ง 

นอกเหนือจากนี้   สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามความสำคัญคือ การมาพบกับจิตแพทย์ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นแล้วรู้สึกอึดอัด  ปรับตัวไม่ได้  มีปัญหาในครอบครัว การมาพบจิตแพทย์เพื่อปรับแนวความคิด ความรู้สึก และการดำเนินชีวิต จะช่วยให้ทุกคนในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ครับ

 

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก www.si.mahidol.ac.th คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพประกอบจาก istockphoto