ทำไมเด็กๆ ถึงใช้คำหยาบใน “สื่อออนไลน์”

ทำไมเด็กๆ ถึงใช้คำหยาบใน “สื่อออนไลน์”
S! Health (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

การใช้ “คำหยาบ” ในโลกออนไลน์ อาจเป็นปัญหาที่คุณครูและพ่อแม่อาจกำลังกังวล โดยอาจไม่เข้าใจถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น และวิธีป้องกัน หรือแก้ไข

ศ. นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระบุถึงสาเหตุทำให้เด็กๆ ใช้คำหยาบในโลกออนไลน์เอาไว้ ดังนี้

ทำไมเด็กๆ ถึงใช้คำหยาบใน “สื่อออนไลน์”

  • การเลียนแบบจากเพื่อนหรืออินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ในสื่อออนไลน์
  • เด็กมองว่าการใช้คำหยาบคายระหว่างเพื่อนไม่ได้เป็นเรื่องผิด
  • เด็กรู้สึกเป็นที่ยอมรับเมื่อสบถหรือใช้คำหยาบเหมือนกัน

คำแนะนำ

  • พ่อแม่ควรเข้าใจว่าการใช้คำหยาบคายเป็นพฤติกรรมตามวัยที่เด็กอาจเลียนแบบจากเพื่อนหรืออินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ในสื่อออนไลน์
  • หาโอกาสพูดคุยกับเด็กถึงข้อดีและข้อเสียของการใช้คำหยาบคาย และชี้แนะให้เด็กเข้าใจว่าเขาสามารถเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นได้แม้ไม่ใช้คำหยาบคาย
  • สมาชิกในครอบครัวควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้คำพูดที่เหมาะสมในบริบทต่างๆ
  • พ่อแม่ควรชื่นชมเมื่อลูกใช้คำพูดเหมาะสมโดยไม่ใช้คำหยาบคายเมื่อใช้สื่อออนไลน์
  • ลดการใช้สื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมกับวัย โดยเฉพาะที่มีความรุนแรงและใช้คำหยาบ
  • แนะนำสื่อออนไลน์ที่มีอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ที่ใช้คำพูดเหมาะสม
  • หลีกเลี่ยงการโพสต์ข้อความหยาบคายเมื่อเด็กโกรธหรือไม่พอใจ และอธิบายให้เด็กเข้าใจว่าข้อความเหล่านั้นมักจะคงอยู่ในโลกออนไลน์จนอาจส่งผลเสียต่อเด็กได้ในอนาคต