7 อันดับโรคประจำตัว เสี่ยงเสียชีวิตจาก “โควิด-19”

7 อันดับโรคประจำตัว เสี่ยงเสียชีวิตจาก “โควิด-19”

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผยข้อมูล 7 อันดับโรคประจำตัว เสี่ยงเสียชีวิตจาก “โควิด-19”

กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 และอาจทำให้อาการหนักกว่าคนปกติ คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว โดยจากข้อมูลของ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผยข้อมูล 7 อันดับโรคประจำตัว เสี่ยงเสียชีวิตจากโควิด-19 จากโรคต่อไปนี้

7 อันดับโรคประจำตัว ปัจจัยเสี่ยงผู้เสียชีวิตจาก “โควิด-19”

  1. โรคความดันโลหิตสูง 73%
  2. โรคเบาหวาน 55%
  3. โรคไขมันในเลือดสูง 30%
  4. โรคไตเรื้อรัง 17%
  5. โรคหัวใจ 13%
  6. โรคอ้วน 8%
  7. โรคปอด 8%

ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว ควรดูแลตัวเองอย่างไร เพื่อลดเสี่ยงโควิด-19

ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการรักษาหรือให้เคมีบำบัด ควรไปพบแพทย์ตามนัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงโรคเรื้อรังอื่นๆ เช่น เบาหวาน อ้วน หัวใจ ตับ ไตเรื้อรัง ปอดและทางเดินหายใจ และภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ควรพบแพทย์ตามนัด เพื่อให้แพทย์พิจารณาและให้ยาเฉพาะโรคเป็นรายบุคคลไป

นอกจากนี้ควรดูแลตัวเองด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายตามความเหมาะสม พักผ่อนให้เพียงพอ งดออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็น เว้นแต่แพทย์นัดการติดตามอาการ ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นรักษาความสะอาดอยู่เสมอ และผ่อนคลายสมองและจิตใจด้วยการทำกิจกรรมที่ชอบ ดูหนัง ฟังเพลง ทำอาหาร วาดรูป และงานอดิเรกอื่นๆ เป็นต้น