จำเป็นต้องใส่ “หน้ากากสองชั้น” เพื่อป้องกันโควิด-19 หรือไม่?

จำเป็นต้องใส่ “หน้ากากสองชั้น” เพื่อป้องกันโควิด-19 หรือไม่?

เห็นหลายคนแนะนำให้สวมหน้ากากซ้อนกันสองชั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด-19 มากขึ้น แต่จริงๆ แล้วเราควรสวมหน้ากากสองชั้นจริงหรือ? หน้ากากอนามัยชิ้นเดียวไม่สามารถปกป้องเราจากโควิด-19 ได้อีกต่อไปแล้วหรือ?

จำเป็นต้องใส่ “หน้ากากสองชั้น” เพื่อป้องกันโควิด-19 หรือไม่?

ข้อมูลจาก WHO และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า หน้ากากอนามัยปกติสามารถป้องกันเชื้อไวรัสที่มากับละอองฝอยน้ำลายของผู้ป่วยที่ติดเชื้อได้มากถึง 95% แต่ต้องเป็นการสวมหน้ากากที่แนบสนิทไปกับผิวหน้าให้ได้มากที่สุด หากสวมหน้ากากที่หลวม มีช่องว่างระหว่างหน้ากากกับใบหน้าระหว่างสวมใส่ ห่วงคล้องหูหย่อน หรือมีช่องโหว่บริเวณจมูก จะทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสลดลงเหลือเพียง 41.3% เท่านั้น

การสวมหน้ากากอนามัยให้ได้ประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรค คือ การทำให้ขอบหน้ากากแนบสนิทกับใบหน้า ลดช่องว่างระหว่างใบหน้าและหน้ากากให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะบริเวณข้างแก้ม และจมูก

สวมหน้ากากสองชั้น ช่วยให้หน้ากากแนบสนิทกับใบหน้ามากขึ้น

การสวมหน้ากากอนามัยสองชั้น ไม่ได้ต้องการความหนาของชั้นกรองแต่อย่างใด แต่ต้องการให้หน้ากากแนบสนิทกับใบหน้ามากขึ้น ที่ควรทำคือการสวมหน้ากากอนามัยไว้ชั้นแรก จากนั้นสวมทับด้วยหน้ากากผ้า อาจไม่จำเป็นต้องเป็นผ้าที่หนามากก็ได้ แต่สวมเพื่อช่วยให้หน้ากากอนามัยกระชับกับใบหน้า และลดช่องว่างระหว่างใบหน้าและขอบหน้ากากให้ได้มากที่สุด

ข้อควรระวังในการสวมหน้ากากสองชั้น

  1. การสวมหน้ากากสองชั้น ควรเป็นหน้ากากอนามัย 1 ชิ้น หน้ากากผ้าอีก 1 ชิ้น ไม่ควรสวมหน้ากากอนามัยซ้อนกัน 2 ชิ้น เพราะหน้ากากอนามัยชิ้นที่สองอาจไม่ได้ช่วยกดขอบหน้ากากอนามัยชิ้นแรกให้กระชับเข้ากับใบหน้าได้ดีเท่าหน้ากากผ้า
  2. หากสวมหน้ากากสองชั้นแล้วรู้สึกหายใจลำบากเกินไป ปวดศีรษะ ง่วงซึม วิงเวียน ควรใส่หน้ากากชั้นเดียวพอ
  3. หากสวมหน้ากากสองชั้นแล้วรู้สึกรำคาญจนเกินไป หรือรู้สึกว่าพูดไม่ชัด ใช้ชีวิตลำบากเกินไป ก็ควรเลือกสวมหน้ากากอนามัยชั้นเดียวพอ แต่พยายามให้ขอบของหน้ากากแนบสนิทกับใบหน้า และลดการใช้มือสัมผัสหน้ากากระหว่างวันให้ได้มากที่สุด