อัปเดตวิธีสวม "หน้ากากอนามัย" ป้องกัน "โควิด-19" ได้มากยิ่งขึ้น

อัปเดตวิธีสวม "หน้ากากอนามัย" ป้องกัน "โควิด-19" ได้มากยิ่งขึ้น

หน้ากากอนามัยปกติมีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด-19 จากการแพร่กระจายละอองฝอยของน้ำลายเมื่อเราไอหรือจามไม่ให้กระเด็นไปสู่คนอื่น แต่ถึงแม้เราจะใช้หน้ากากอนามัยแบบเดียวกัน แต่วิธีการใช้ วิธีการสวมใส่ รวมไปถึงรูปหน้าของแต่ละคนอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด-19 ได้มากน้อยไม่เท่ากัน ดังนั้นเรามาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน้ากากอนามัยให้สามารถป้องกันโควิด-19 ได้มากขึ้น ตามคำแนะนำของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐอเมริกา (CDC) กันดีกว่า

 masks

วิธีสวมหน้ากากอนามัย ป้องกันโควิด-19 ได้มากยิ่งขึ้น

  1. สวมหน้ากากให้แนบสนิทไปกับใบหน้า ให้มีช่องโหว่ระหว่างหน้ากากกับใบหน้าให้น้อยที่สุด ทุกครั้งที่สวมหน้ากากอนามัย ลองทดสอบหายใจเข้าออก เอามือป้องไปรอบๆ หน้ากากเพื่อดูว่าลมไหลผ่านเข้าออกบริเวณช่องว่างระหว่างหน้ากากกับใบหน้าหรือไม่ หากสวมหน้ากากแนบสนิทกับใบหน้าได้ดีแล้ว จะไม่มีลมเข้าออกบริเวณหน้ากากกับใบหน้า ด้านหน้าของหน้ากากอาจขยับเข้าออกตามจังหวะของการหายใจของเราได้

  2. เลือกหน้ากากอนามัยที่มีชั้นกรอง เพื่อป้องกันไม่ให้ละอองฝอยน้ำลายของเราเมื่อเราไอจามกระเด็นไปถึงผู้อื่น รวมถึงป้องกันละอองฝอยน้ำลายของคนอื่นมาสู่เราด้วย

  3. เลือกหน้ากากอนามัยที่มีโลหะที่โค้งดัดได้บริเวณจมูก ทุกครั้งที่สวมหน้ากากอนามัย ปรับโลหะส่วนจมูกให้พอดีกับสรีระจมูกของเรา

  4. สวมสายโครงรัดหน้ากาก หรือสวมหน้ากากผ้าทับหน้ากากอนามัยอีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าหน้ากากอนามัยแนบสนิมกับใบหน้าตลอดเวลา (ไม่สวมหน้ากากอนามัยสองชิ้นทับกัน รวมทั้งไม่สวมหน้ากากอนามัยทับบนหน้ากาก N95 ควรเลือกเป็นหน้ากากผ้าทับหน้ากากอนามัยจะดีกว่า)

  5. หากหน้ากากอนามัยไม่แนบสนิทกับใบหน้ามากเพียงพอ ลองขมวดปมที่หูของหน้ากากทั้งสองด้าน ให้ปมอยู่ใกล้กับหน้ากากมากที่สุด แล้วพับจีบของหน้ากากบริเวณหูหน้ากากให้เข้าไปด้านในขณะสวมใส่

ทุกครั้งหลังใช้หน้ากากอนามัย ควรถอดออกด้วยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสด้านนอกของหน้ากากอนามัยให้ได้มากที่สุด พับเป็นชิ้นเล็ก ใส่ในถุงพลาสติกที่ปิดได้สนิท นำไปทิ้งในถังขยะติดเชื้อ และล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว