3 วิธีล้างผักผลไม้ให้สะอาดอย่างง่ายๆ

3 วิธีล้างผักผลไม้ให้สะอาดอย่างง่ายๆ

ก่อนลงมือทำอาหาร สิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าการปรุงอาหารให้อร่อย คือการเตรียมวัตถุดิบที่สะอาด โดยเฉพาะผักผลไม้ที่ต้องล้างเอาสิ่งสกปรกและสารตกค้างออกไปให้ได้มากที่สุด เพื่อสุขภาพและอนามัยที่ดี และลดความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บที่อาจเกิดขึ้น

Sanook Health แนะนำ 3 วิธี ที่จะช่วยลดความเสี่ยงสัมผัสเชื้อไวรัสและลดสารพิษตกค้างในผักผลไม้ได้

3 วิธีล้างผักผลไม้ให้สะอาดอย่างง่ายๆ

ผักผลไม้จำนวนน้อย

วิธีที่ 1  

  1. แช่ในน้ำนาน 15 นาที 

  2. เปิดน้ำไหลผ่าน และคลี่ใบผักถูไปมา 2 นาที

วิธีที่ 2 

  1. แช่ในน้ำผสมน้ำส้มสายชู 5% ในอัตราส่วนน้ำส้มสายชู 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 4 ลิตร แช่นาน 15 นาที 

  2. ล้างด้วยน้ำสะอาด

วิธีที่ 3 

  1. ใช้โซเดียมไบคาร์บอเนต (เบคกิ้งโซดา) ครึ่งช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ 10 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 15 นาที 

  2. ล้างด้วยน้ำสะอาด