“แตงโม” มีฟอง อันตรายหรือไม่?

“แตงโม” มีฟอง อันตรายหรือไม่?

จากคลิปปริศนาพบแตงโมมีฟองฟู่ออกมาเป็นจำนวนมาก อาจมีข้อสงสัยกันว่าจะเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือไม่

อาจารย์เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลในเฟซบุ๊กเพจ อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์ ว่า แตงโมที่พบฟองฟอดออกมาหลังผ่า หรือแตงโมปริแตกเองแล้วมีฟองฟอดออกมา พบได้บ่อยในอินเตอร์เน็ต และเคยมีรายงานข่าวในประเทศจีน สาเหตุมาจากการที่แตงโมสุกเกินไปจนเริ่มจะเน่า ฟองที่ออกมาเกิดจากปฏิกิริยาของเชื้อจุลินทรีย์นั่นเอง

ทำไมแตงโมถึงมีฟอง?

ในเว็บไซต์ Reddit มีผู้อธิบายว่า เชื้อยีสต์ตามธรรมชาติเข้าไปในแตงโม และเจริญเติบโต โดยใช้น้ำตาลในเนื้อแตงโมเป็นสารอาหารในกระบวนการหมัก (fermentation) ซึ่งจะได้แอลกอฮอล์และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาด้วย บางครั้งถ้ามีแก๊สเป็นจำนวนมาก อาจทำให้มีแรงดันมากพอที่จะทำให้แตงโมปริแตกออกมาเองได้ด้วย

“แตงโม” มีฟอง อันตรายหรือไม่?

ทั้งนี้ แม้ว่าฟองจากแตงโมจะไม่ได้เกิดขึ้นจากสารพิษตกค้าง หรือสารเคมีเพิ่มความหวานในแตงโมอย่างที่หลายคนเป็นกังวล แต่เนื่องจากเป็นแตงโมที่ใกล้เน่าแล้ว และนอกจากเชื้อยีสต์แล้ว แตงโมอาจใกล้เน่าจากการที่มีเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆ เช่น แบคทีเรียหลายชนิด ที่ทำให้แตงโมเกิดอาการเน่าเสียมีฟองแบบนี้ได้เช่นกัน ดังนั้นแตงโมที่มีฟองเช่นนี้จึงไม่ควรนำมาบริโภค เพราะอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้