“นักวิ่ง” ดูแลสุขภาพอย่างไรในช่วง “โควิด-19” ระบาด

“นักวิ่ง” ดูแลสุขภาพอย่างไรในช่วง “โควิด-19” ระบาด

ในนักกีฬาที่เป็นนักวิ่ง โดยเฉพาะนักวิ่งมาราธอน จะมีร่างกายที่แข็งแรง และออกกำลังกายเป็นประจำ แต่ในยามวิกฤตที่มีโรคโควิด-19 ระบาด การป้องกันโรคจะให้ความสำคัญของการดูแลสุขอนามัย physical distancing ลดการเคลื่อนที่ของประชากร ทำให้ไม่สามารถออกกำลังกายในรูปแบบเดิมได้ ต้องมีการปรับวิธีการออกกำลังกายให้เหมาะสม

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้คำแนะนำกับนักวิ่งเอาไว้ ดังนี้


“นักวิ่ง” ออกกำลังกายอย่างไรในช่วง “โควิด-19” ระบาด

  1. ในกลุ่มนักกีฬาที่ต้องมีการฝึกซ้อม ต้องระวังมือไม่สะอาดมาถูใบหน้า เมื่อมีเหงื่อออก ต้องนึกเสมอว่าได้ล้างมือแล้วหรือยัง

  2. มีผ้าสะอาดมาเช็ดเหงื่อ และเครื่องใช้ส่วนตัวที่ไม่ปะปนกับใคร

  3. การวิ่งจะทำให้หายใจแรงขึ้น โอกาสหายใจเอาลมมาจากระยะไกลกว่าปกติ จึงต้องคำนึงถึง physical distancing โดยกำหนดระยะห่างทางสรีระมากกว่า 2 เมตร

  4. ควรจำกัดการวิ่งกับเพื่อนเพียง 1-2 คน ไม่ไปเป็นกลุ่มใหญ่ และกำหนดระยะห่างให้ไม่น้อยกว่า 2 เมตร เพื่อลด physical distancing

  5. ระยะทางที่วิ่งฝึกซ้อม ต้องไม่มีการไปพบปะผู้คนที่อยู่กันจำนวนมาก

  6. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

  7. นอนหลับให้เพียงพอ

  8. ดูแลเรื่องสุขอนามัย การกิน การจับต้องสิ่งของ และต้องล้างมือบ่อยๆ

  9. งดเว้นการจัดแข่งขันวิ่งทุกประเภท เพราะถือเป็นการเคลื่อนย้ายประชากร เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้

  10. เลือกออกกำลังกายในสถานที่โล่งแจ้ง ไม่มีคนพลุกพล่าน ไม่รวมกลุ่มกันออกกำลังกาย

หากมีอาการไม่สบาย มีไข้ ปวดศีรษะ ไอ จาม หรืออาการผิดปกติอื่นๆ ควรพักออกกำลังกาย และดูแลร่างกายให้แข็งแรงเป็นปกติก่อน หากผ่านไป 3-5 วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น ไม่แน่ใจว่าจะติดเชื้อหรือไม่ ค่อยเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล