เตือน กิน “หมูกระทะ” อย่าใช้ตะเกียบคู่เดียว เสี่ยง “ไวรัสตับอักเสบ อี”

เตือน กิน “หมูกระทะ” อย่าใช้ตะเกียบคู่เดียว เสี่ยง “ไวรัสตับอักเสบ อี”

หมูกระทะ เป็นเมนูอร่อยง่าย ๆ ที่หารับประทานได้ทั่วไป แต่หากไม่ระมัดระวังอาจเป็นโรคอันตรายได้ ทั้งท้องร่วง อาหารเป็นพิษ อาการแพ้จากสารต่าง ๆ ในส่วนประกอบของหมูกระทะ

นอกจากนี้ยังอาจเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ อี อีกด้วย


ไวรัสตับอักเสบ อี คืออะไร ?

ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระบุว่า ไวรัสตับอักเสบ อี ที่พบในประเทศไทย เป็นไวรัสตับอักเสบชนิดที่มีความสัมพันธ์กับการกินหมูดิบ โดยมีประวัติพบผู้ป่วยที่ใช้ตะเกียบคีบหมูกระทะ หมูบาร์บีคิว และใช้ตะเกียบอันเดียวกันคีบอาหารเข้าปาก ทำให้มีความเสี่ยงสัมผัสกับหมูดิบที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบอีได้


อันตรายของโรคไวรัสตับอักเสบ อี

ไวรัสตับอักเสบ อี มีระยะฟักตัว 15-60 วัน การติดเชื้อในคนปกติมักไม่รุนแรง แต่หากเกิดขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำ เช่น ผู้ป่วยเปลี่ยนอวัยวะ ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยกินยากดภูมิต้านทาน จะส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังตามมาได้


การติดต่อของโรคไวรัสตับอักเสบ อี

  • รับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัส

  • สัมผัสกับสัตว์ที่มีเชื้อ

  • ถ่ายเลือดกับผู้ที่มีเชื้อ


การป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ อี

  1. หลีกเลี่ยงการใช้ตะเกียบคู่เดียวกันในการคีบเนื้อสัตว์ดิบลงตะแกรงปิ้ง และคีบอาหารสุกเข้าปาก ควรแยกตะเกียบที่ไว้ใช้คีบเนื้อสัตว์ดิบ ผักดิบ และอาหารที่ปรุงสุกแล้วออกจากกัน

  2. ดูแลสุขภาพอนามัยอย่างเคร่งครัด

  3. รักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ

  4. รับประทานอาหารที่สุก และสะอาด

  5. หมั่นล้างมือก่อนรับประทานอาหารให้ติดเป็นนิสัย

>> หมูกระทะ กับอันตรายที่มากกว่า “มะเร็ง”