7 เคล็ดลับดูแลสุขภาพง่าย ๆ อายุยืนเกิน 100 ปี

7 เคล็ดลับดูแลสุขภาพง่าย ๆ อายุยืนเกิน 100 ปี

นอกจากชาวญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อเรื่องสังคมสูงวัย มีผู้สูงอายุที่ร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่มากมายแล้ว ในเมืองไทยเองก็ยังพบเจอผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่มากมาย 

จากข้อมูลของ ว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.สหัสขันธ์) เผยว่า ที่ ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ. กาฬสินธุ์ มีผู้สูงอายุ 100 ปี ขึ้นไปถึง 3 คน และยังมีที่ ต.นิคม อีก 1 คน จึงได้เข้าไปสอบถามถึงเคล็ดลับการกินอยู่ การใช้ชีวิตประจำวันที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ จึงมีอายุยืนยาว และยังสุขภาพแข็งแรงได้แม้วัยจะเข้าสู่เลขสามหลักกันแล้ว

เคล็ดลับดูแลสุขภาพง่าย ๆ อายุยืนเกิน 100 ปี

  1. รับประทานเนื้อปลาเป็นโปรตีนหลัก โดยเลือกปลาขนาดเล็กอย่าง ปลาดุก ปลานิล ปลาที่หาได้ตามแหล่งธรรมชาติ เป็นต้น

  2. หลีกเลี่ยงการรับประทานไก่ และหน่อไม้ รับประทานเนื้อหมู และเนื้อวัวบ้างเป็นบางครั้ง

  3. รับประทานผัก และผลไม้ให้มาก ๆ

  4. ดื่มน้ำสะอาด น้ำต้มสุก

  5. ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองอยู่เสมอ เช่น ทำความสะอาดบ้าน ปลูกผักสวนครัว ทำสวน

  6. ออกกำลังกายทุกวัน อย่างน้อยวันละ 15 นาที

  7. ทำจิตใจให้เบิกบานอยู่เสมอ ไม่เครียด ร่าเริงแจ่มใสอารมณ์ดีได้ทุกวัน


นอกจากจะรักษาสุขภาพกาย และสุขภาพจิตให้ดีแล้ว ผู้สูงอายุควรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจสุขภาพฟันทุก ๆ 6 เดือนด้วย