รู้จัก “ไซโคพาธ” (Psychopaths) อาการต่อต้านสังคมที่ "ฆาตกรต่อเนื่อง" หลายคนอาจเป็น

รู้จัก “ไซโคพาธ” (Psychopaths) อาการต่อต้านสังคมที่ "ฆาตกรต่อเนื่อง" หลายคนอาจเป็น

คนที่เป็นไซโคพาธ จะขาดความเห็นใจผู้อื่น ขาดความสำนึกผิด ความรู้สึกด้านชาไม่เกรงกลัว ขาดความยับยั้งชั่งใจ จนอาจเป็นเหตุให้ก่อเหตุอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องได้


หลาย ๆ คดีในสังคมไทย และในโลก มีฆาตรกรต่อเนื่องที่ทำการฆาตกรรมอย่างทารุณและโหดเหี้ยมหลายคน โดยที่เราไม่อาจเข้าใจถึงแรงจูงใจของเขาได้ว่าทำไปเพื่ออะไร กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ข้อมูลลักษณะของผู้ที่มีอาการ ไซโคพาธ(Psychopaths) ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้กับฆาตกรที่ไม่สามารถระบุเหตุจูงใจในการก่ออาชญากรรมได้อย่างชัดเจนเอาไว้ ดังนี้

>> ย้อนรอยคดี "สมคิด พุ่มพวง" ฆาตกรต่อเนื่อง 6 ศพ พร้อมเปิดแผนไล่ล่า

>> ด่วน! จับแล้ว "สมคิด พุ่มพวง" รวบคารถไฟ ขณะนั่งเข้ากรุงเทพฯ


ไซโคพาธ(Psychopaths)

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ให้ช้อมูลว่า ไซโคพาธ เป็นหนึ่งในกลุ่มของโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม (Antisocial Personality Disorder) โดยมีลักษณะ ขาดความเห็นใจผู้อื่น ขาดความสำนึกผิด ความรู้สึกด้านชาไม่เกรงกลัว ขาดความยับยั้งชั่งใจ เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง


สาเหตุของอาการไซโคพาธ

ทางกาย

มีความผิดปกติของสมอง โดยเฉพาะสมองส่วนหน้า และสมองส่วนอะมิกดะลา

ความผิดปกติของสารเคมีในสมอง

อาจเกิดจากอุบัติเหตุทางสมอง และพันธุกรรม รวมไปถึงความผิดปกติของฮอร์โมน Estosterone, Serotonin และ Cortisol

ด้านจิตใจ และสังคม

ถูกกระทำทารุณกรรมในวัยเด็ก ถูกเลี้ยงดูแบบละเลย เพิกเฉย

อาชญากรรมในครอบครัว

ความแตกแยกในครอบครัว สภาพสังคมรอบตัวที่โหดร้าย


อาการไซโคพาธ

ผู้ที่มีอาการไซโคพาธจะมีอาการที่สามารถสังเกตได้ ดังนี้

  • แสดงออกถึงความรู้สึก และจิตใจที่แข็งกระด้าง ไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

  • มีพฤติกรรมตอบสนองต่อความต้องการของตัวเอง โดยไม่สนใจผู้อื่นในสังคม 

  • มีความผิดปกติทางอารมณ์ และความคิด โดยเฉพาะเมื่อต้องเข้าสังคม

  • มักกระทำความรุนแรงซ้ำ ๆ และมีความเสี่ยงที่จะก่ออาชญากรรมได้


การรักษาอาการไซโคพาธ

ไซโคพาธเป็นหนึ่งในภาวะที่รักษาได้ยาก และมักมีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี มักไม่ร่วมมือกับการรักษา การทำจิตบำบัดจึงได้ประโยชน์ค่อนข้างน้อย

อย่างไรก็ตาม สามารถทำการรักษาได้โดย

  1. รักษาด้วยยารักษาโรคทางจิตเวช

  2. ปรับพฤติกรรม โดยเน้นพัฒนาในกิจกรรมที่สนใจในทางที่ดี และให้รางวัลเมื่อกระทำพฤติกรรมดี

  3. ไม่ควรลงโทษ เพราะไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้ เนื่องจากอาการด้านชาทางอารมณ์

หากพบบุคคลที่เข้าข่ายอาการไซโคพาธ ควรแนะนำให้พบแพทย์ เพื่อตรวจเช็กอาการให้แน่ใจ และรีบเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุด