“อุจจาระร่วง” จาก “โรต้าไวรัส” กับพฤติกรรมเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยง

“อุจจาระร่วง” จาก “โรต้าไวรัส” กับพฤติกรรมเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยง

หลายคนอาจจะคิดว่า ฤดูร้อนเป็นช่วงที่เชื้อโรค เชื้อไวรัส และแบคทีเรียต่าง ๆ น่าจะแพร่กระจาย และระบาดมากกว่าช่วงฤดูอื่น ๆ เพราะคุณหภูมิร้อนชื้นของบ้านเราน่าจะเป็นภูมิอากาศที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของเหล่าเชื้อโรคมากที่สุด แต่อันที่จริงแล้วไม่เสมอไปนัก เพราะฤดูหนาวก็เป็นช่วงที่เชื้อไวรัสสามารถเจริญเติบโต และทนอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ดี และยังเป็นช่วงที่เกิดการระบาดของ “อุจจาระร่วง” มากอีกด้วย


อุจจาระร่วง จากเชื้อโรต้าไวรัส

นพ. สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ข้อมูลว่า เชื้อโรต้าไวรัส เป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่วง สามารถเจริญเติบโต และทนอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ดีในช่วงฤดูหนาว จึงทำให้ประชาชนมีโอกาสได้รับเชื้อจากการรับประทานอาหารและน้ำ หรือสัมผัสกับของเล่นหรือเครื่องใช้ที่มีเชื้อไวรัสปนเปื้อนสูงขึ้น


ปัจจัยเสี่ยง โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อโรต้าไวรัส

  1. รับประทานอาหาร และเครื่องดื่มที่ผลิต หรือปรุงในที่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่สะอาดมากเพียงพอ รวมถึงตัวพ่อครัว แม่ครัว อุปกรณ์ในการทำอาหาร อุปกรณ์ในการกินอาหาร จาน ชาม โต๊ะ เก้าอี้ในร้าน และบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารที่อาจมีการปนเปื้อนเชื้อโรค

  2. รับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรค และไม่ได้ปรุงสุกด้วยความร้อนที่มากเพียงพอ

  3. มือสัมผัสกับข้าวของเครื่องใช้ สิ่งของ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในสาธารณะที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรค แล้วไม่ได้ล้างมือก่อนหยิบจับอาหารเข้าปาก รวมถึงการดูดนิ้ม เลียมือโดยไม่ได้ตั้งใจด้วย

  4. ใช้ภาชนะอาหาร หรือแก้วน้ำร่วมกับคนอื่น


วิธีลดความเสี่ยงติดเชื้อโรต้าไวรัส ลดความเสี่ยงโรคอุจจาระร่วง

  1. เลือกรับประทานอาหารและน้ำที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และมีการปรุงหรือผลิตที่ได้มาตรฐาน 

  2. ก่อนรับประทานอาหารควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง

  3. ในกรณีที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ ควรระมัดระวังเรื่องน้ำดื่มน้ำใช้เป็นกรณีพิเศษ ไม่ควรใช้ภาชนะหรือแก้วร่วมกับผู้อื่น 


หากผู้ใดมีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน ควรดื่มน้ำเกลือแร่หรือสารละลายเกลือแร่เพื่อทดแทนน้ำที่สูญเสียไปทันที

หากอาการยังไม่ดีขึ้น รู้สึกอ่อนเพลีย อาเจียนรุนแรง หรือมีอาการขาดน้ำ ควรรีบไปพบแพทย์ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตจากโรคอุจจาระร่วงได้