อาหาร “เปิดเทอม-สัมมนา-ทำบุญ” เสี่ยง “อาหารเป็นพิษ” เตือนแม่ครัวใส่ใจความสะอาด

อาหาร “เปิดเทอม-สัมมนา-ทำบุญ” เสี่ยง “อาหารเป็นพิษ” เตือนแม่ครัวใส่ใจความสะอาด
S! Health (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-8 กรกฎาคม 2562 พบผู้ป่วยแล้ว 57,140 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คืออายุ 15-24 ปี รองลงมาอายุ 65 ปีขึ้นไป และอายุ 55-64 ปี ตามลำดับ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

นพ. สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า มีรายงานผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษเป็นกลุ่มก้อน 1 เหตุการณ์ เกิดในโรงเรียน มีผู้ป่วยรวม 70 ราย จากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน เกิดในโรงเรียนมากที่สุด รองลงมาคือ ทัศนศึกษาดูงานและการประชุมสัมมนา เนื่องจากจะมีการประกอบอาหารให้คนจำนวนมาก จึงมักเตรียมอาหารล่วงหน้าเป็นเวลาหลายชั่วโมง หรือข้ามวัน

นพ. สุวรรณชัยกล่าวว่า คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงเปิดเทอม มีการประกอบอาหารให้คนจำนวนมาก ประกอบกับเป็นช่วงเทศกาลงานบุญ ประชาชนเดินทางกลับ ต่างจังหวัดมักมีการประกอบอาหารรับประทานร่วมกัน  


อาการของผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ

 1. คลื่นไส้ อาเจียน 

 2. ปวดท้อง 

 3. ถ่ายอุจจาระเหลวหรือเป็นน้ำมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน 

 4. ปวดศีรษะ 

 5. คอแห้งกระหายน้ำ 

 6. ในรายที่มีอาการถ่ายอุจจาระมากๆ ผู้ป่วยอาจมีภาวะช็อกหมดสติได้ 


วิธีปฐมพยาบาลผู้ป่วยอาหารเป็นพิษเบื้องต้น

การช่วยเหลือเบื้องต้น ควรให้จิบสารละลายเกลือแร่โอ อาร์ เอส บ่อยๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ ถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว


วิธีลดเสี่ยงอาหารเป็นพิษ

กรมควบคุมโรค ขอแนะนำประชาชน เพื่อหลีกเลี่ยงอาหารเป็นพิษ ดังนี้

 1. เลือกรับประทานอาหารและดื่มน้ำที่ถูกสุขลักษณะ 

 2. ในการประกอบอาหารปริมาณมาก ควรยึดหลักสุขอนามัยของผู้ปรุงและสุขาภิบาลอาหาร เช่น น้ำ วัตถุดิบ และภาชนะใส่อาหาร ต้องสะอาด ปราศจากการปนเปื้อน 

 3. อาหารควรปรุงสุก รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ 

 4. อาหารที่ปรุงสุกแล้ว ควรเก็บถนอมอาหารอย่างถูกวิธี

 5. ก่อนหยิบจับอาหารควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง