วิจัยชี้ “โรคอ้วน” เสี่ยงมะเร็งบางชนิดมากกว่า “สูบบุหรี่”

วิจัยชี้ “โรคอ้วน” เสี่ยงมะเร็งบางชนิดมากกว่า “สูบบุหรี่”

สถาบันมะเร็งแห่งสหราชอาณาจักร (Cancer Research UK) ระบุว่า โรคอ้วน เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของโรคมะเร็ง 4 โรคที่พบได้บ่อยในสหราชอาณาจักร เช่น มะเร็งลำไส้ มะเร็งไต มะเร็งรังไข่ และมะเร็งตับ ซึ่งเป็นสาเหตุที่พบได้มากกว่าการสูบบุหรี่

โดยระบุว่า คนนับล้านมีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งโดยมีสาเหตุมาจากโรคอ้วนมากกว่าเป็นคนที่สูบบุหรี่ถึงเท่าตัว

แม้ว่าจากสถิติพบว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีสาเหตุมาจากโรคอ้วนเพียง 22,800 รายในแต่ละปี แต่ผู้ป่วยมะเร็งที่มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่มากถึง 54,300 ราย แต่หากเจาะจงไปที่โรคมะเร็งทั้ง 4 ชนิดนี้ จะพบข้อมูล ดังนี้


มะเร็งลำไส้ :

จากจำนวนผู้ป่วย 42,000 ราย พบสาเหตุมาจากโรคอ้วนมากถึง 4,800 ราย แต่สาเหตุของโรคที่มาจากการสูบบุหรี่มีเพียง 2,900 ราย


มะเร็งไต :

จากจำนวนผู้ป่วย 12,900 ราย พบสาเหตุมาจากโรคอ้วนมากถึง 2,900 ราย แต่สาเหตุของโรคที่มาจากการสูบบุหรี่มีเพียง 1,600 ราย


มะเร็งตับ :

จากจำนวนผู้ป่วย 5,900 ราย พบสาเหตุมาจากโรคอ้วนมากถึง 1,300 ราย แต่สาเหตุของโรคที่มาจากการสูบบุหรี่มีเพียง 1,200 ราย


มะเร็งรังไข่ :

จากจำนวนผู้ป่วย 7,500 ราย พบสาเหตุมาจากโรคอ้วนมากถึง 490 ราย แต่สาเหตุของโรคที่มาจากการสูบบุหรี่มีเพียง 25 ราย

แม้ว่าบุหรี่ และโรคอ้วนจะเป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคมะเร็งที่สามารถป้องกันได้ แต่กลับพบว่าในแต่ละปี อัตราการสูบบุหรี่ของคนทั่วไปน้อยลง ในขณะที่พบคนเป็นโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้น


ดังนั้น นอกจากการเลิกสูบบุหรี่แล้ว ควรลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ แต่ควบคุมปริมาณของอาหารประเภทแป้ง และน้ำตาลให้น้อยลง ออกกำลังกายเป็นประจำ และพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ อย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีอยู่เสมอด้วย