ทำไมเราต้องตรวจสุขภาพ “ตา” ประจำปี?

ทำไมเราต้องตรวจสุขภาพ “ตา” ประจำปี?
S! Health (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

แม้ว่าตลอดปีที่ผ่านมาเราอาจไม่พบความผิดปกติเกี่ยวกับดวงตา หรือการมองเห็นของตัวเองเลย แต่ในความเป็นจริงแล้ว โรคทางตาบางโรคไม่แสดงอาการจนกว่าจะอยู่ในขั้นที่รุนแรง ซึ่งอาจไม่สามารถรักษาให้เป็นปกติได้ ดังนั้นเราจึงควรเข้ารับการตรวจสุขภาพตาอย่างละเอียด


ใครบ้างที่ควรตรวจสุขภาพตาประจำปี?

  • ผู้ที่มีภาวะสายตาผิดปกติ ไม่ว่าจะผ่านการแก้ไขสายตาผิดปกติหรือไม่ก็ตาม ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพตาเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  • ผู้ที่อายุต่ำกว่า 40 ปี ควรตรวจสุขภาพตาอย่างน้อย 2 ปีต่อ 1 ครั้ง

  • ผู้ที่อายุมากกว่า 40 ปี ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพตาเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคทางตาที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น โรคต้อหิน โรคต้อกระจก หรือโรคจอประสาทตาเสื่อม ฯลฯ


ขั้นตอนในการตรวจสุขภาพตาประจำปี

  1. การวัดระดับการมองเห็นด้วยตาเปล่า เพื่อให้ทราบว่าท่านสามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ไกลได้ดีมากเท่าไร โดยการอ่านแผนภูมิตัวเลขซึ่งมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ

  2. การวัดสายตาด้วยเครื่องวัดสายตาอัตโนมัติ เป็นการตรวจหาความผิดปกติ  เช่น สายตาสั้น

  3. การวัดความดันตา เป็นการตรวจหาโอกาสที่จะเป็นโรคต้อหิน โรคนี้ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการใดๆ

  4. การหยอดยาขยายม่านตา เพื่อตรวจดูโครงสร้างตา และโรคทางตาอย่างละเอียด

  5. พบจักษุแพทย์ เพื่อทำการตรวจอย่างละเอียด วิเคราะห์ผลการตรวจ และสรุปผลให้เราทราบ