4 พฤติกรรมเสี่ยง “มะเร็งตับอ่อน”

4 พฤติกรรมเสี่ยง “มะเร็งตับอ่อน”

ตับอ่อน เป็นหนึ่งในอวัยวะที่อยู่ในระบบทางเดินอาหาร มีลักษณะเป็นต่อมทรงยาวรีคล้ายใบไม้ อยู่ด้านหลังกระเพาะอาหารใกล้ลำไส้เล็กส่วนต้น ทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และเซลล์จากต่อมมีท่อที่มีหน้าที่สร้างน้ำย่อยอาหารโดยเฉพาะไขมัน โดยน้ำย่อยจะผ่านเข้าไปในลำไส้เล็กผ่านทางท่อตับอ่อน

มะเร็งตับอ่อน เป็นมะเร็งอีกชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในตับอ่อน สาเหตุที่เกิดโรคยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดเช่นเดียวกับมะเร็งส่วนอื่นๆ ของร่างกาย แต่มีปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดมะเร็งตับอ่อนได้ ดังนี้


ปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งตับอ่อน

 • พันธุกรรม มีสมาชิกในครอบครัวเคยเป็นโรคมะเร็งตับอ่อนมาก่อน

 • เป็นเพศชาย อายุ 60-65 ปี จะมีความเสี่ยงมากกว่าคนในเพศ และวัยอื่นๆ

 • เป็นโรคตับอ่อนอักเสบเรื้อรังเป็นเวลานานหลายปี

 • เป็นโรคอ้วน โรคเบาหวาน

>> สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผยกลุ่มเสี่ยง “มะเร็งตับอ่อน”


พฤติกรรมเสี่ยงโรคมะเร็งตับอ่อน

 1. ไม่ควบคุมน้ำหนักของตัวเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

 2. รับประทานอาหารมัน อาหารทอด มากเกินไป

 3. สูบบุหรี่จัด

 4. ดื่มแอลกอลฮอล์มากเกินไป


อาการเริ่มต้นของโรคมะเร็งตับอ่อน

 1. ปวดช่องท้องส่วนบน จนร้าวไปทางด้านหลัง

 2. ตาเหลือง ตัวเหลือง

 3. ปัสสาวะเข้ม

 4. อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลดอย่างไม่ทราบสาเหตุ

 5. ถ่ายอุจจาระแล้วเห็นคราบมัน เพราะตับอ่อนเริ่มย่อยอาหารประเภทไขมันไม่ได้

 6. ในระยะที่ก้อนมะเร็งใหญ่ขึ้น อาจมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน

 7. ในผู้ป่วยบางราย อาจมีอาการของโรคเบาหวานร่วมด้วย

>> 6 สัญญาณอันตราย “มะเร็งตับอ่อน”

>> น้ำตาลในเลือดสูง สัญญาณเตือน “มะเร็งตับอ่อน”


วิธีป้องกันโรคมะเร็งตับอ่อน

ปัจจุบัน สำหรับโรคมะเร็งตับอ่อน ยังไม่สามารถตรวจคัดกรองเบื้องต้นได้ ดังนั้นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือ

 1. พยายามไม่รับประทานอาหารที่มีไขมันสูง

 2. ควบคุมน้ำหนักของตัวเองให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

 3. หากเป็นโรคอ้วนให้ลดน้ำหนัก หากเป็นโรคเบาหวานควรควบคุมอาการของโรคให้ดี

 4. งดสูบบุหรี่ และงดดื่มแอลกอฮอล์

 5. รับประทานอาหารไขมันต่ำ

 6. ออกกำลังกายเป็นประจำ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละ 30 นาที-1 ชั่วโมง

 7. เข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี