"เกลือ" ส่งผลเสียต่ออวัยวะสำคัญภายในร่างกายยังไงบ้าง

"เกลือ" ส่งผลเสียต่ออวัยวะสำคัญภายในร่างกายยังไงบ้าง
Hello Khun Mor

สนับสนุนเนื้อหา

หนึ่งในวิธีที่สามารถลดความดันโลหิตได้ ก็คือ การลดการบริโภค เกลือ หากคุณรับประทานเกลือมากเกินไป คุณอาจมีความเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้ เนื่องจากเกลือเป็นปัจจัยที่ทำให้ร่างกายกักเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้น และปริมาณน้ำในร่างกายที่มากขึ้นนั้น ทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งทำให้ไต หลอดเลือดหัวใจ หัวใจ และสมองต้องทำงานหนักขึ้น

 

ไต

หน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของไตก็คือ การกรองของเสียจากเลือด โดยของเสียจะถูกส่งไปยังกระเพาะปัสสาวะ และถูกขับออกในรูปของปัสสาวะ ในการกรองหรือขับของเสียของไตนั้น ไตจะใช้กระบวนการออสโมซิสดูดเอาของเหลวที่ไม่ต้องการออกจากเลือด ในระหว่างกระบวนการนี้ ต้องการความสมดุลระหว่างโพแทสเซียมและโซเดียมที่เหมาะสม เพื่อดูดน้ำผ่านผนังของเซลล์จากกระแสเลือด ไปสู่ช่องทางการขับถ่าย นั่นก็คือกระเพาะปัสสาวะ อย่างไรก็ตาม ปริมาณเกลือที่มากเกินไป จะทำลายสมดุลดังกล่าว เนื่องจากจะเพิ่มปริมาณของโซเดียมในกระแสเลือด ส่งผลให้การทำงานของไต ในการขับน้ำที่ไม่ต้องการออกจากร่างกายลดลง ผลเสียที่ตามมาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จากปริมาณของเหลวที่เพิ่มขึ้น และการทำงานหนักของหลอดเลือดที่เชื่อมกับไต ส่งผลให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงขึ้น

หากภาวะนี้ไม่ได้รับการรักษา จะทำให้เกิดความเสียหายต่อไต กลายเป็นโรคไต และผลก็คือ ทำให้ความสามารถของไตในการขับของเหลวและของเสียลดลง เมื่อไม่ได้รับการขับออก ของเสียเหล่านั้นก็สะสมอยู่ในร่างกาย และหากโรคไตไม่ได้รับการรักษา รวมทั้งความดันโลหิตไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง นี่ก็ทำให้มีโอกาสอย่างมากในการเกิดภาวะไตวาย ซึ่งในขั้นนี้ไตจะไม่สามารถกรองของเสียออกจากเลือดได้อีกต่อไป และเมื่อของเสียเหล่านั้นสะสมมากขึ้น ก็จะเกิดพิษในร่างกายต่อไป

 

หลอดเลือดหัวใจ

การบริโภคเกลือที่มากเกินไป ส่งผลต่อการทำงานหนักของหลอดเลือดหัวใจซึ่งนำไปสู่ความดันโลหิตที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย และเพื่อรับมือกับการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นนี้ กล้ามเนื้อส่วนเล็กๆ ในหลอดเลือดหัวใจ จะปรับตัวเองให้หนาขึ้นและแข็งขึ้น อย่างไรก็ตาม ความหนาที่เพิ่มขึ้นของผนังหลอดเลือดหัวใจ ทำให้พื้นที่ภายในของหลอดเลือดน้อยลง จึงส่งผลให้ความดันเลือดยิ่งสูงขึ้นไปอีก ผลที่ตามมาจากความดันโลหิตที่ค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้น

เมื่อเวลาผ่านไปหลายต่อหลายปี ในที่สุดหลอดเลือดจะแตก หรือมีพื้นที่ในหลอดเลือดที่แคบลง จนกระทั่งเกิดหลอดเลือดเกิดการอุดตัน เมื่ออาการเหล่านี้เกิดขึ้น หลอดเลือดก็จะไม่สามารถส่งเลือดไปเลี้ยงตามอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ การขาดออกซิเจนและสารอาหารที่สำคัญที่อยู่ในเลือด ซึ่งส่งไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทำให้อวัยวะต่างๆ เกิดความเสียหาย และอาจถึงแก่ชีวิตได้

 

หัวใจ

ความดันโลหิตที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลมาจากการบริโภคเกลือในปริมาณสูง สามารถทำลายหลอดเลือดที่เชื่อมต่อกับหัวใจได้ ในช่วงแรก อาจทำให้ปริมาณเลือดที่ส่งไปเลี้ยงหัวใจลดลงเล็กน้อย ซึ่งส่งผลให้คุณอาจรู้สึกเจ็บแปล๊บบริเวณหน้าอกเมื่อต้องออกแรง เมื่อเกิดภาวะนี้ เซลล์ต่างๆในหัวใจจะไม่ได้รับออกซิเจนและสารอาหารที่เพียงพอ ซึ่งหมายความว่า เซลล์เหล่านั้นจะไม่สามารถทำงานได้อย่างที่ควรจะเป็น

อย่างไรก็ตาม การควบคุมความดันโลหิตไม่ให้สูงจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาบางอย่าง และส่งผลให้ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อหัวใจมีน้อยลงไปด้วย หากคุณยังคงมีพฤติกรรมการบริโภคเกลือในปริมาณมาก ความเสียหายที่เกิดจากความดันโลหิตที่สูงเกินไป จะร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป หลอดเลือดอาจจะแตกหรืออุดตันโดยสิ้นเชิง ผลที่ตามมาก็คือ เลือดไม่สามารถส่งออกซิเจนและสารอาหารไปยังหัวใจบางส่วนได้ บริเวณที่ไม่ได้รับออกซิเจนและสารอาหารจะตายไปในที่สุด ซึ่งนำไปสู่การเกิดหัวใจวายได้ เพื่อป้องกันตัวเองจากอาการหัวใจวาย คุณควรดูแลหลอดเลือดไม่ให้เกิดความเสียหาย และควบคุมความดันโลหิตโดยการลดการบริโภคเกลือ ซึ่งวิธีการนี้นับเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยได้

 

สมอง

ความดันโลหิตที่สูงขึ้น อันเป็นผลมาจากการรับประทานเกลือที่มากเกินไป มีผลร้ายแรงต่อไม่เพียงหลอดเลือดที่นำไปสู่หัวใจ แต่ยังส่งผลต่อหลอดเลือดที่นำไปสู่สมองอีกด้วย ในระยะเริ่มต้น ปริมาณเลือดที่ถูกส่งไปเลี้ยงสมองจะลดลงเล็กน้อย เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับหัวใจ ซึ่งนี่อาจให้เกิดอาการสมองเสื่อม ซึ่งรู้จักกันในชื่อภาวะสมองเสื่อมเหตุสมองขาดเลือด (vascular dementia) ปริมาณเลือดที่ไม่เพียงพอ หมายถึงปริมาณออกซิเจนและสารอาหารที่ไม่เพียงพอ ที่สมองควรได้รับ ส่งผลให้เซลล์บางชนิดทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็น

อย่างไรก็ตาม การควบคุมไม่ให้ความดันโลหิตสูง สามารถช่วยบรรเทาปัญหา และช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายต่อสมองได้ หากคุณยังมีพฤติกรรมบริโภคเกลือที่มากเกินไป อันตรายที่เกิดจากความดันโลหิตที่สูงเกินไปจะทวีความรุนแรงขึ้น หลอดเลือดจะแตกหรืออุดตัน ผลที่ตามมาคือ เลือดไม่สามารถส่งออกซิเจนและสารอาหารไปยังสมองได้ เป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายคุณจะไม่สามารถทำงานบางอย่างซึ่งควบคุมโดยสมองบางส่วนได้ หนึ่งในวิธีการป้องกันความเสียหายต่อหลอดเลือด เพื่อไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองที่ดีที่สุด คือการลดปริมาณเกลือที่คุณบริโภคนั่นเอง