รู้จัก "ไขมันทรานส์" ใน 2 นาที

รู้จัก "ไขมันทรานส์" ใน 2 นาที
Tonkit360

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจากที่ กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องกำหนดอาหารที่ผลิต นำเข้า หรือ จำหน่าย จากกรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) เนื่องจากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน ส่งผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ใน 180 วัน ( 6 เดือน) ดังนั้นเรามาทำความรู้จักกันหน่อยว่า ไขมันทรานส์ หรือ Trans Fats ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานั้นคืออะไร

>> ต้นเหตุโรคหลอดเลือด และหัวใจ สธ.ประกาศ ห้ามผลิต-นำเข้า-จำหน่าย “ไขมันทรานส์”

>> "ไขมันทรานส์" คืออะไร? มีในอาหารใด? อันตรายอย่างไร?

  1. ไขมันทรานส์ คือ ไขมันที่เกิดจากการแปรรูป ด้วยการเติม ไฮโดรเจนทำให้ได้นำมันหรือไขมันที่มีจุดหลอมเหลวสูงขึ้นสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน รสชาติใกล้เคียงกับไขมันสัตว์แต่จะมีราคาถูกกว่า

  2. ไขมันทรานส์ เป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมอาหารอย่างแพร่หลายเพราะราคาที่ถูก และ สามารถนำมาผลิตอาหารได้อย่างหลากหลาย

  3. ไขมันทรานส์ ที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันคือ มันฝรั่งถุง อาหารทอด ขนมอบหรือขนมเค้กที่ใช้ มาการีนเป็นส่วนประกอบ พิซซ่าแช่แข็ง มาร์การีน และ ครีมเทียม

  4. ไขมันทรานส์ ส่งผลเสียต่อสุขภาพเพราะจะไปเพิ่ม LDL หรือ ไขมันเลว ในเส้นเลือดแดง และ ลดจำนวน HDL หรือไขมันดีลง

  5. ไขมันทรานส์ เมื่อบริโภคนานวันเข้า ก็จะทำให้คนกิน มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและเส้นเลือดอุดตัน

  6. ไขมันทรานส์ ที่คุณสามารถสังเกตุได้ว่าในอาหารที่คุณกินอยู่นั้นมีอยู่หรือไม่ ด้วยการดูจากฉลากข้างขวดที่ระบุ ส่วนประกอบของอาหาร (Nutrition Facts) โดยอาหารที่มี Trans Fats นั้นจะระบุส่วนประกอบว่าเป็น Hydrogenated Oils