เชิญชวนร่วมกิจกรรม และบริการทางการแพทย์ฟรี เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2561

เชิญชวนร่วมกิจกรรม และบริการทางการแพทย์ฟรี เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2561
S! Health

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การอนามัยโลก หรือ World Health Organization (WHO) กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก หรือ World No Tobacco Day เพื่อให้รัฐภาคีสมาชิกทั่วโลกรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ที่มีผลต่อสุขภาพ  สำหรับวันงดสูบบุหรี่โลก ในปี พ.ศ. 2561 นี้ องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดประเด็นรณรงค์ว่า “Tobacco and Heart Disease” และกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดคำขวัญภาษาไทยว่า “รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่” ซึ่งปีนี้เป็นครั้งแรกที่องค์การอนามัยโลก พูดถึงประเด็นเรื่องโรคหัวใจกับบุหรี่ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า บุหรี่ เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคหัวใจ โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด รวมถึงโรคเส้นเลือดสมอง และยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในระดับต้น ๆ ของโลกอีกด้วย

เพราะผลจากการสูบบุหรี่ ทำให้สารพิษที่เข้าสู่ร่างกายมีผลเร่งให้เกิดความเสื่อมของเส้นเลือดทั่วร่างกาย จนก่อให้เกิด โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งได้คร่าชีวิตประชากรโลกมากกว่าโรคอื่นๆ และการได้รับควันบุหรี่มือสอง ยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตร้อยละ 12 จากโรคหัวใจทั้งหมด และเป็นสาเหตุสำคัญลำดับที่ 2 ของการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด รองจากโรคความดันโลหิตสูง1

ด้วยเหตุนี้ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ กำหนดจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 - 20.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น 2-3 ชั้น จี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยการนี้ ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดงานและประทานรางวัล World No Tobacco Day Awards 2018 และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ปี 2561 รวมทั้งบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ การให้บริการทางการแพทย์ กิจกรรมบันเทิงสอดแทรกสาระความรู้ และร่วมสนุกเล่นเกมต่างๆ พร้อมทั้งรับของที่ระลึก ฟรี ตลอดงาน