ครม.มีมติปิดโครงการ “รถยนต์คันแรก” 30 ก.ย.นี้

ครม.มีมติปิดโครงการ “รถยนต์คันแรก” 30 ก.ย.นี้
S! Auto

สนับสนุนเนื้อหา

     วันที่ 8 ก.ย. 58 นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระ ทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการรับมอบรถยนต์ ตามโครงการรถยนต์คันแรก โดยผู้ขอใช้สิทธิ์จะต้องรับมอบรถยนต์ภายในวันที่ 30 ก.ย.ปีนี้ หากพ้นกำหนด ให้ถือว่าไม่ได้รับสิทธิ์ ซึ่งจะเรียกร้องสิทธิ์และค่าเสียหายใดๆ จากภาครัฐไม่ได้

     ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเดิม เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 54 กำหนดระยะเวลาโครงการรถยนต์คันแรก ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 54 – 31 ธ.ค. 55 ซึ่งผู้ขอใช้สิทธิ์ จะต้องยื่นคำขอใช้สิทธิ์ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว แต่ต่อมาคณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายเวลา ยื่นเอกสารเพิ่มได้อีก 90 วัน แต่ไม่กำหนดเวลาการรับมอบรถยนต์ที่ขอใช้สิทธิ์ไว้ ทำให้โครงการไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดการรับมอบรถ รวมถึงการยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่ม

     อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานโครงการฯ มีผู้ใช้สิทธิ์กว่า 1,200,000 ราย คิดเป็นคืนภาษีเกือบ 93,000 ล้านบาท และขณะนี้มีผู้ไม่ได้ยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มกว่า 110,000 ราย ส่วนจำนวนคนที่มีการเบิกจ่ายเงินคืนแล้ว 1,100,000 ราย คิดเป็นเงิน 81,000 ล้านบาท

 

     ที่มา Springnews