7 วิธีเสริมสร้างความมั่นใจให้ลูกรัก

7 วิธีเสริมสร้างความมั่นใจให้ลูกรัก
S! Women

สนับสนุนเนื้อหา

ความมั่นใจและความนับถือตนเอง เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตเมื่อโตขึ้น หากคุณพ่อคุณแม่พบว่าลูกเป็นเด็กที่ขาดความเชื่อมันในตัวเอง ก็ควรที่จะเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงลูก เพื่อให้เด็กเป็นคนที่มีความมั่นใจและนับถือตัวเองมากขึ้น ซึ่งก็สามารถทำได้ตามวิธีต่อไปนี้

1.รับรู้ว่าลูกรู้สึกยังไง

เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสังเกตเห็นว่าลูกเหมือนมีอะไรเก็บอยู่ในใจ คุณควรพร้อมที่จะรับรู้ความรู้สึกของลูก และร่วมแบ่งปันความรู้สึกนั้นร่วมกันกับลูก

2.ช่วยเปิดความคิดความเชื่อมั่นให้กับลูก

เด็กอาจจะมีความเชื่อมั่นในบางสิ่งที่เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะมี หรืออาจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ คุณก็ควรที่จะช่วยเขาเปิดความคิดนั้นออกมา หรือไม่ก็สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกในแนวทางใหม่ที่จะทำให้เขาก้าวไปในทางที่ดีขึ้น

3.ไม่ควรที่จะเปรียบเทียบเขากับใครเด็ดขาด

การเปรียบเทียบลูกกับเด็กคนอื่นเป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำอย่างยิ่ง เพราะมันจะทำให้เด็กไม่มีความเชื่อมั่นและขาดการนับถือตัวเอง

4.สอนลูกให้คิดบวก

สอนให้ลูกคิดบวกเอาไว้เสมอ หากลูกมีความเชื่อมั่นอย่างจริงจังว่าตัวเขาสามารถที่จะลงมือเปลี่ยนแปลงบางสิ่งให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ หรือ เชื่อว่าตัวเขาก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือแก่คนอื่น ๆ ได้เช่นกัน นั่นก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้แก่ลูก

5.กล่าวคำชื่นชมลูกบ้าง

เมื่อลูกทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือทำเรื่องดี คุณก็ควรที่จะกล่าวชื่นชมลูกบ้าง ไม่ว่าตอนไหน คุณอาจให้คำชื่นชมในขณะที่อยู่กับเขา 2 คน หรืออยู่ท่ามกลางเครือญาติก็ตาม การกล่าวคำชมมันจะทำให้ลูกรู้สึกดี และมีความนับถือตัวเองเพิ่มมากขึ้น

6.แสดงความรักให้ลูกได้เห็นบ่อย ๆ

พยายามแสดงให้ลูกได้เห็นว่าความรักที่คุณมีต่อลูกนั้นเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไรก็ตาม หรือแม้ลูกจะทำอะไรที่ผิดพลั้งพลาดไป ก็แสดงให้ลูกได้รับรู้ไว้เสมอว่าคุณพร้อมจะยืนเคียงข้าง

7.ฝึกหัดให้ลูกรู้จักช่วยเหลืองานในบ้าน

งานบ้านบางอย่างที่ลูกสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นทิ้งขยะ ล้างจาน ทำความสะอาดบ้าน ก็ฝึกให้ลูกได้ช่วยทำบ้าง เพราะจะทำให้เขารู้สึกว่ามีผู้ใหญ่ให้ความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ที่สำคัญ ซึ่งไม่เพียงแต่เขาจะเต็มใจเท่านั้น แต่ยังทำให้เขามีความรับผิดชอบมากขึ้นด้วย

การเลี้ยงลูกเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ลูกเติบโตมาเป็นคนเช่นไร หากคุณต้องการให้เด็กเป็นคนที่มีความมั่นใจและนับถือตนเอง คุณก็ควรฝึกเขาเสียตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เมื่อเขาโตขึ้นคุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ก็จะมั่นคงแข็งแรงในตัวเขา และจะเป็นสิ่งที่นำพาชีวิตเขาก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ในอนาคต