มะเร็งปากมดลูก ภัยร้ายใกล้ตัวผู้หญิงทุกคน

มะเร็งปากมดลูก ภัยร้ายใกล้ตัวผู้หญิงทุกคน
ร.พ. พญาไท

สนับสนุนเนื้อหา

"มะเร็ง ปากมดลูกเหรอ ก็น่ากลัวนะ แต่ฉันไม่เป็นหรอก เพราะฉันแข็งแรงและดูแลสุขภาพดีอยู่แล้ว และสามีฉันก็ไม่เคยนอกใจ ที่บ้านฉันก็ไม่เคยเป็นโรคนี้มาก่อนด้วย"

เชื่อว่าผู้หญิงไทยส่วนใหญ่รู้จักโรคมะเร็งปากมดลูกว่าเป็นโรคร้ายที่น่ากลัว แต่เชื่อว่ายังมีผู้หญิงไทยอีกจำนวนไม่น้อยที่คิดแบบนี้ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสาเหตุและกลุ่มเสี่ยงของมะเร็งปาก มดลูก นั่นจึงเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูกมีแนว โน้มสูงขึ้น แม้ว่าปัจจุบันมะเร็งปากมดลูก จะเป็นมะเร็งเพียงชนิดเดียวที่สามารถป้องกันได้ด้วยการตรวจคัดกรองเป็นประจำ ร่วมกับการฉีดวัคซีน แต่มะเร็งปากมดลูกกลับยังเป็นมะเร็งร้ายที่พบได้บ่อยในหญิงไทย โดยใน แต่ละปีจะมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นถึงเกือบ 10,000 ราย ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตถึงครึ่งหนึ่ง หรือเฉลี่ยแล้วหญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเป็นจำนวนมากถึงวันละ 14 คน นับเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากสถิติเดิมที่เสียชีวิต 7 คนต่อวัน หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นถึง 100% แม้ว่าจะมีหน่วยงานและองค์กรทางการแพทย์และสุขภาพได้ร่วมกันจัดกิจกรรม รณรงค์ให้หญิงไทย ตระหนักถึงภัยร้ายของมะเร็งปากมดลูกและความสำคัญของการป้องกันมากขึ้น แต่จะเห็นว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูกกลับยังมีแนวโน้มสูง ขึ้น


ทั้งนี้เพราะปัญหาสำคัญคือ ความเข้าใจผิดของผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ ที่คิดว่าตัวเองไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง คิดว่าตนเองมีคู่นอนเดียว สามีไม่เจ้าชู้ ก็ไม่น่าจะเกิดโรคร้ายนี้ ทำให้ไม่เห็นความสำคัญของการตรวจคัดกรองและการฉีดวัคซีนป้องกัน ซึ่งในความเป็นจริง มะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อเอชพีวีชนิดก่อมะเร็ง ซึ่ง 50-80% ของผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้วมีโอกาสติดเชื้อนี้ได้ในช่วงชีวิตหนึ่ง การมีเพศสัมพันธ์เพียงครั้งเดียวหรือผู้หญิงที่มีคู่นอนคนเดียวก็มีโอกาสใน การรับเชื้อเอชพีวีเช่นกัน

นอกจากนี้ ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่มักอายและกลัวที่จะไปพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปาก มดลูก ดังนั้นกว่าจะรู้ตัวว่ามีอาการผิดปกติ ความรุนแรงของโรคก็มักอยู่ในระยะลุกลามแล้ว ทำให้มีอัตราการรอดชีวิตต่ำ ดังนั้นผู้หญิงทุกคนควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง และเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดก็ควรฉีดวัคซีนร่วมด้วย

มะเร็งปากมดลูกไม่ใช่โรคกรรมพันธุ์

มะเร็ง ปากมดลูกนี้เกิดขึ้นจากความผิดปกติของเซลล์บริเวณปากมดลูก ซึ่งหากไม่ได้รับการตรวจพบและรักษาได้ทันเวลา ก็อาจเกิดการลุกลามและแพร่กระจายไปยังอวัยวะข้างเคียงได้ โดยเฉพาะอวัยวะสำคัญภายในช่องท้อง (เช่น ต่อมน้ำเหลือง ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ลำไส้ใหญ่) ทำให้ยากแก่การรักษา และมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง สำหรับสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer) นั้น ไม่ได้เกิดจากกรรมพันธุ์ แต่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า เอชพีวี (HPV: Human Papilloma Virus) ชนิดก่อมะเร็ง ซึ่งติดต่อได้ ง่ายผ่านทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ และสามารถติดต่อได้แม้เพียงสัมผัสกันทางผิวหนัง การใช้ถุงยางอนามัยไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 100% โดยผู้หญิงสามารถติดเชื้อนี้ได้ในทุกช่วงอายุ จากสถิติพบว่า 50-80% ของผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว มีโอกาสติดเชื้อเอชพีวีได้ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต

อย่างไรก็ตามผู้หญิงที่ติดเชื้อเอชพีวีส่วนใหญ่จะสามารถกำจัดเชื้อออกไปได้เอง แต่ในบางกรณีที่ไม่สามารถกำจัดเชื้อออกไปได้ เซลล์บริเวณปากมดลูกก็อาจมีการพัฒนาไปเป็นระยะก่อนมะเร็ง จนกลายไปเป็นเซลล์มะเร็ง และลุกลามไปยังอวัยวะอื่น ๆ ได้ โดยตั้งแต่เริ่มติดเชื้อจนพัฒนาไปเป็นมะเร็ง อาจใช้เวลานาน 10-15 ปี โดยผู้ติดเชื้อในระยะแรกมักไม่มีอาการใด ๆ เลย เมื่อเริ่มมีอาการ ก็มักจะเป็นมะเร็งในระยะลุกลามแล้ว ซึ่งอาจมีความเสี่ยงสูงถึงขั้นเสียชีวิตได้ การป้อง กันจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก


จะเห็นว่า มะเร็งปากมดลูกไม่ได้เป็นโรคไกลตัว แต่เป็นภัยร้ายใกล้ตัวของผู้หญิงทุกคน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงาน องค์กรทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงหญิงไทย และพวกเราทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันเพื่อ "รวมพลังปกป้องหญิงไทยจากภัยมะเร็งปากมดลูก" ด้วยการรณรงค์ให้หญิงไทยทุกคน และคนที่เรารักตระหนักถึงภัยร้ายของมะเร็งปากมดลูก และเห็นความสำคัญของการป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูก เพื่อช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็งปาก มดลูกในหญิงไทยให้น้อยลง โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ร่วมกับ กรมอนามัย และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สมาคมอนามัยเจริญพันธุ์ (ไทย) เครือข่ายภาคประชาชนของสมาคมฯ และโครงการผู้หญิงปกป้องผู้หญิงจากมะเร็งปากมดลูก ตลอดจนนักปั่นจักรยาน การกุศลนานาชาติ The Tour of Hope ประกอบด้วยกลุ่มนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์จาก 8 ประเทศประมาณ 40 ท่าน รวมด้วยนักปั่นจักรยานจากสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพ และประชาชนคนไทย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศลนานาชาติ The Tour of Hope, the Fight against Cervical Cancer "รวมพลังปกป้องหญิงไทยจากภัยมะเร็งปากมดลูก" เพื่อร่วมรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยได้ตระหนักถึงอันตรายของมะเร็งปากมดลูก และได้รับทราบแนวทางในการป้องกันที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างกว้างขวางมากยิ่ง ขึ้น เพื่อให้หญิงไทยห่างไกลจากภัยร้ายนี้

ข้อมูลจาก : รศ.นพ.ชัยยศ ธีรผกาวงศ์ นายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย

รอบรู้เรื่องผู้หญิง คลิก..

ติดตามSanook! Women

ผู้หญิง สุขภาพ ผู้หญิง ผู้ชาย ความงาม ทรงผม แต่งตัว เสื้อผ้า แฟชั่น sexy ทุกๆ เรื่องที่คุณอยากรู้ ร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!