วิธีเก็บอาหารสด อาหารกระป๋อง เครื่องดื่ม ตามหลัก 3 ส เพื่อสุขภาพของผู้กักตัว

วิธีเก็บอาหารสด อาหารกระป๋อง เครื่องดื่ม ตามหลัก 3 ส เพื่อสุขภาพของผู้กักตัว

วิธีเก็บอาหารสด อาหารกระป๋อง เครื่องดื่ม ตามหลัก 3  ส เพื่อสุขภาพของผู้กักตัว
S! Women

สนับสนุนเนื้อหา

ช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ระบาด ผู้ที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน   14 วัน เพื่อเฝ้าระวังอาการ นอกจากการเว้นใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นแล้ว ทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาแนะนำหลักการเก็บอาหารที่ซื้อมาปรุงเพื่อช่วยรักษาอาหารให้สดใหม่ ไม่เน่าเสีย และคงคุณค่าวิตามิน โดยมีหลัก 3 ส.ได้แก่

1.สะอาด ปลอดภัย โดยภาชนะบรรจุ และสถานที่เก็บอาหารต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหาร

2.สัดส่วน ควรแยกประเภทอาหารเป็นสัดส่วนเฉพาะ ไม่ปะปนกัน

3.สิ่งแวดล้อมเหมาะสม จัดเก็บอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับอาหารแต่ประเภท เพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุอาหารให้เก็บไว้ได้นานๆ

วิธีเก็บเนื้อสัตว์

-ควรล้างให้สะอาดก่อน แล้วนำมาตัดแบ่ง หั่นเป็นชิ้นก่อนบรรจุในภาชนะที่ป้องกันการรั่วซึมได้ในปริมาณที่พอเหมาะกับการนำไปใช้ในแต่ละครั้ง แล้วจึงนำไปเก็บในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส

-แยกเป็นสัดส่วนจากอาหารประเภทอื่น ไม่ควรแช่เนื้อสัตว์ชิ้นใหญ่ๆ หรือทั้งตัวในตู้เย็น เนื่องจากความเย็นอาจไม่เพียงพอ ถ้าเป็นชิ้นเล็ก ขนาดเล็ก หรือชนิดบด ควรใส่ถุงพลาสติกแช่อยู่ในช่องแช่แข็ง

-ควรหมั่นสำรวจวันหมดอายุของอาหารที่เก็บไว้ในตู้เย็น และไม่ควรเก็บอาหารไว้มากเกินไป จนทำให้การถ่ายเทอากาศ ในตู้เย็นเป็นไปอย่างลำบาก

อาหารกระป๋อง เครื่องดื่มต่างๆ

-ก่อนเลือกซื้อควรอ่านฉลากข้างกระป๋องให้ละเอียดโดยต้องมีเลขสารระบบอาหารในเครื่องหมาย อย. (เลข 13 หลัก) สถานที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิตวันเดือนปีที่หมดอายุ

-ลักษณะของกระป๋องต้องไม่บวม ไม่บุบบู้บี้ ไม่เป็นสนิม ตะเข็บกระป๋องต้องไม่มีรอยรั่วหรือเป็นสนิม

-ก่อนกินอาหารทุกครั้ง ต้องอุ่นด้วยความร้อนให้เดือด และสามารถเพิ่มผักในอาหารกระป๋อง เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ เช่น ต้มยำปลากระป๋องน้ำพริกหนุ่มทูน่ากระป๋อง

-ห้ามอุ่นอาหารทั้งกระป๋องโดยเด็ดขาด เพราะอาจจะเกิดอันตรายจากสารเคลือบหรือสารโลหะที่จะละลายปนมาในอาหารได้

-อาหารกระป๋องที่เปิดแล้วหากกินไม่หมด ต้องถ่ายใส่ภาชนะอื่นที่สะอาด มีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคและควรเก็บในตู้เย็น