โคคา-โคลา มอบทุนแก่สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

โคคา-โคลา มอบทุนแก่สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
ChicMinistry

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย มุ่งมั่นส่งเสริมประชาชนไทยใช้ชีวิตกระฉับกระเฉงและสุขภาพดีผ่านแบบแผนการบริโภคที่สมดุล มอบเงินทุนวิจัยมูลค่า 500,000 บาท แก่สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ในโครงการ “ทุนโคคา-โคลาเพื่อสุขภาวะที่ดี” ใน 2 หัวข้อ ได้แก่ การศึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือหรือสื่อการสอนที่ส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องสมดุลโภชนาการ และงานส่งเสริมสุขภาพชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและให้ความรู้ผ่านการผลิตสื่อการสอนและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนที่มุ่งสนับสนุนแนวคิดเรื่องสมดุลโภชนาการแบบองค์รวม

นายนันทิวัต ธรรมหทัย ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสาร บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “กลุ่มธุรกิจ โคคา-โคลา ในประเทศไทย ตระหนักถึงปัญหาภาวะโภชนาการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งระดับสากลและระดับประเทศ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องดื่มที่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของผู้บริโภค บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในบทบาทของ นักกำหนดอาหาร เพราะเป็นวิชาชีพที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้บริโภคเพื่อให้ความรู้ด้านโภชนาการและการบริโภคที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยและบุคคลทั่วไป เพื่อให้พวกเขาสามารถจัดการการบริโภคของตนเองได้อย่างสมดุลและถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ เราจึงจัดตั้งโครงการ “ทุนโคคา-โคลา เพื่อสุขภาวะที่ดี” โดยมอบเงินทุนวิจัยมูลค่า 500,000 บาท ให้แก่สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางโภชนาการของคนไทยให้มีสุขภาพที่ดี เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของโคคา-โคลาในการส่งเสริมให้ผู้บริโภคใช้ชีวิตกระฉับกระเฉงประกอบกับการมีกิจกรรมทางกายสม่ำเสมอและพอเพียง เราหวังว่าทุนวิจัยนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจแก่นักกำหนดอาหารไทยในการผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางโภชนาการของคนไทยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ในอนาคต”

ด้าน ผศ. ดร. ชนิดา ปโชติการ นายกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ปัจจุบัน ปัญหาภาวะน้ำหนักเกินของประชากรไทยมีมากขึ้นส่งผลให้เกิดภาวะโรคต่างๆ ตามมา สาเหตุมาจากภาวะโภชนาการไม่สมดุล เพราะวิถีชีวิตและพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารของคนไทย รวมถึงขาดกิจกรรมทางกายอย่างเหมาะสม อีกทั้งขาดความรู้เรื่องการแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างอาหารกลุ่มต่างๆ เพื่อให้สมดุลกับวิถีชีวิตสมดุลโภชนาการ จึงเป็นหน้าที่สำคัญของนักกำหนดอาหาร ในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านการบริโภคแก่ประชาชน เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ บริษัท โคคา-โคลา ประเทศไทย ในฐานะภาคเอกชนที่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ผลักดันให้ผู้บริโภคตระหนักถึงสุขภาพและโภชนาการพื้นฐาน อันนำไปสู่การบริโภคอย่างสมดุล ลดปัญหาโรคภัยต่างๆ ได้”

โครงการ “ทุนโคคา-โคลาเพื่อสุขภาวะที่ดี” มีวัตถุประสงค์จัดตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนผลงานวิจัยด้านโภชนาการแบบองค์รวมของนักกำหนดอาหาร ภายใต้แนวคิดของสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งสหรัฐอเมริกา โดยแบ่งทุนเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. การศึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือหรือสื่อการสอนที่ส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องสมดุลโภชนาการ ที่เน้นทั้งเรื่องสมดุลพลังงาน (Energy balance) และสมดุลของสารอาหารที่ได้จากการบริโภคแก่ประชาชนในแต่ละช่วงวัยให้สามารถบริโภคได้เหมาะสมกับความต้องการทางโภชนาการ

2. งานส่งเสริมสุขภาพชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในชุมชนมีการบริโภคที่สมดุลเพื่อสุขภาวะร่างกายที่ดี

นักกำหนดอาหาร สามารถส่งโครงงานเข้าร่วมพิจารณาได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย โทร 02-354-8072 หรือเว็บไซต์ http://thaidietetics.org/

ติดตามSanook! Women

ผู้หญิง สุขภาพ ผู้หญิง ผู้ชาย ความงาม ทรงผม แต่งตัว เสื้อผ้า แฟชั่น sexy ทุกๆ เรื่องที่คุณอยากรู้ ร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!