How to อยู่บ้านให้ปลอดภัย COVID-19

How to อยู่บ้านให้ปลอดภัย COVID-19

How to อยู่บ้านให้ปลอดภัย COVID-19
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เมื่อในเวลานี้เป็นเวลาที่หลายๆ คนได้อยู่บ้านเพื่อช่วยกันหยุดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) แต่อย่าลืมว่า แม้เราจะอยู่บ้าน เราก็ต้องระมัดระวัง และปฏิบัติตัวตามที่กรมอนามัยแนะนำ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และติดเชื้อ เพราะในเวลานี้เราไม่สามารถมั่นใจได้ว่าใครจะมีเชื้อโควิด-19 อยู่

1.ระวังโควิดติดบ้านกลับด้วย โควิด-19 ออกจากร่างกายไปเกาะที่ข้าวของ แล้วมีชีวิตต่อได้อีกเป็นวันหรือหลายวัน ถือของเข้าบ้าน อาจได้เชื้อแถมมาด้วย รวมทั้งบนเสื้อผ้าเนื้อตัว ฉะน้นกลับถึงบ้านอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที ทำความสะอาดสิ่งของต่างๆ ก่อนจัดเก็บเข้าที่

***ยังไม่แน่ว่า โควิด-19 เมื่อเกาะกับสิ่งของ มีอายุยืนแค่ไหน อาจเป็นวันหรือหลายวัน ขึ้นกับพื้นผิววัสดุ อุณหภูมิ และความชื้น

2.ล้างมือด้วยสบู่ สำคัญที่สุด ถึงจะอยู่บ้าน การล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆ ยังเป็นสิ่งสำคัญ ล้างมือด้วยสบู่ "จำเป็น" เพราะเชื้อโควิด-19 หุ้มด้วยไขมันและโปรตีน การถูสบู่ 20 วินาที จะดึงไขมันออกทำให้เซลล์ไวรัสแตกตัว เป็นการทำลายเชื้ออย่างสิ้นซาก

3.อยู่ห่างๆ อย่างห่วงๆ ถึงจะอยู่บ้าน แต่การเว้นระยะระหว่างกัน 1-2 เมตร ยังจำเป็น เพราะคนที่ติดเชื้อโควิด-19 อาจไม่มีอาการ แต่ทำคนอื่นติดเชื้อได้ สมาชิกในครอบครัว หรือเราเองอาจมีเชื้ออยู่ก็ได้

1-2 เมตรคือระยะปลอดภัย พ้นจากรัศมีไอจาม ซึ่งละอองฝอย น้ำมูก น้ำลาย อาจนำเชื้อโควิดติดมาด้วย ไอจามควรใช้กระดาษทิชชู แล้วล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่

4.กินร้อน ปรุงสุก กินของปรุงสุก หรือถ้าซื้ออาหารสำเร็จรูป ต้องอุ่นให้ร้อนก่อน ความร้อน 70 องศาเซลเซียสขึ้นไป ทำลายเชื้อโควิด-19 ได้

5.แยกของใช้ส่วนตัว เชื้อโควิด-19 ติดต่อได้จากการสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้ออยู่แล้วไปขยี้ตา แคะจมูก เข้าปาก เมื่อไม่แน่ใจว่าใครบ้างที่มีเชื้อ เพื่อความปลอดภัย อย่าใช้ของร่วมกัน

6.ปิดฝาก่อนกดชักโครก โควิด-19 อยู่ในอุจจาระของผู้มีเชื้อได้ด้วย การปิดฝาชักโครกก่อนกดน้ำ จึงป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย ทิชชูที่ใช้แล้ว ควรทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด ที่สำคัญ ล้างมือด้วยสบู่ทุกคร้ง หลังใช้ห้องน้ำ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook