เพิ่มประตู-หน้าต่าง เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

เพิ่มประตู-หน้าต่าง เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

เพิ่มประตู-หน้าต่าง เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

หนึ่งในมงคล 38 ประการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบให้ไว้ คือ มงคลข้อที่ 4 “ปฏิรูปเทสวาโส จ” หรือ “การอยู่ในถิ่นอันสมควร” หมายถึง การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อส่งเสริมความสุขความเจริญแก่ร่างกายและจิตใจ ให้มีความรุ่งเรืองก้าวหน้าในทุกช่วงของชีวิต

และมงคลข้อที่ 8 “สิปฺปญฺจ” หรือ “การรอบรู้ในศิลปะ” หมายถึงชีวิตย่อมปราศจากศิลปะไปเสียมิได้ ด้วยศิลปะจะช่วยกล่อมเกลาแนวทางในการดำเนินชีวิต ให้ความคิดสร้างสรรค์ ให้พลังเจิดจ้าท้าทาย ช่วยบ่มเพาะความละเอียดประณีต ตลอดจนการค้นพบความงามในแง่มุมต่างๆ และด้วยเหตุนั้น ความมีศิลปะจึงเป็นมงคลอย่างยิ่งต่อชีวิต

มงคลในบ้าน จึงเป็นเกร็ดและเคล็ดลับ แนวทางเพื่อสร้างความสุข ความรุ่งเรือง กลวิธีที่จะช่วยเสริมพลังมงคลให้กับชีวิต โดยเริ่มจากจุดที่สำคัญที่สุด “บ้าน” โดยเป็นการถอดรหัสจากธรรมชาติและองค์ความรู้ต่างๆ ที่สั่งสมกันมายาวนาน ทั้งในด้านโหราศาสตร์และศาสตร์ความเชื่อทุกแขนง

ประตู หน้าต่าง คือปากของครอบครัว

“ในทางฮวงจุ้ย (Fengshui) ประตู หมายถึงปากของพ่อแม่ หรือผู้ใหญ่ในบ้าน ส่วน หน้าต่าง คือปากของบุตรหลานหรือบริวาร”

ดังนั้น จำนวนของประตูกับหน้าต่างจึงควรมีสัดส่วนที่สมดุลกัน เปรียบเสมือนผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้าน แม้จะมีน้อย แต่ก็ถือเป็นเสาหลักแก่สมาชิกอื่นๆ ในครอบครัว

โดยจำนวนที่เหมาะสมก็คือ ประตู 1 บานต่อหน้าต่าง 2 บาน ไม่ว่าบ้านคุณจะมีประตูกี่บาน ก็คูณด้วย 2 นั่นคือจำนวนที่เหมาะสมในขั้นต้นนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม บ้านเรือนส่วนใหญ่ ย่อมมีหน้าต่างมากกว่าประตู บางบ้าน อาจจะมีประตูเพียง 4 บาน แต่หน้าต่างรวมแล้วมากกว่า 10 บานก็เป็นได้

ข้อควรระวังก็คือ หากประตูมีมากกว่าหน้าต่าง (ผู้ใหญ่มีมากกว่าเด็ก) สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการปกครองอย่างเข้มงวดกวดขัน ความอึดอัดคับข้องภายในบ้าน ความแตกแยกทางความคิดระหว่างผู้ใหญ่และบุตรหลาน ซึ่งมักจะมีต้นเหตุมาจากผู้ใหญ่นั่นเอง หรือเรียกง่ายๆ ว่า “ผู้ใหญ่ในบ้านจะกระตุ้นให้เกิดปัญหา”

แต่ถ้าหากมีหน้าต่างมากกว่าประตู (เด็กมากกว่าผู้ใหญ่) ความวุ่นวายก็จะเกิดขึ้น อุปสรรคมาได้ทุกรูปแบบจากการใช้ชีวิตร่วมกัน บางบ้านอาจพบกับปัญหาคาราคาซังว่าบุตรหลานเกเรดื้อรั้น หนีเที่ยว ไม่ใส่ใจการเรียน หรือสร้างเรื่องราวให้ต้องตามแก้ปัญหา เสียเงิน เสียเวลาอยู่เนืองๆ จากอิทธิพลแฝงที่คาดไม่ถึง

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีเคล็ดลับมาฝากที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ในกรณีที่มีประตูมากกว่าหน้าต่าง สิ่งที่ต้องทำ คือ การเพิ่มจำนวนหน้าต่าง ให้หาภาพวาดที่มีลักษณะการมองทอดไกลออกไป เช่น ภาพวิวทิวทัศน์ แม่น้ำ ภูเขา ทะเล หรือสวนดอกไม้ที่ร่มรื่น ติดประดับบ้าน จะเป็นภาพเล็กหรือภาพใหญ่ก็ได้ ซึ่งคุณอาจจะเล่นกับลักษณะหรือวัสดุทำกรอบภาพให้ใกล้เคียงกับบานหน้าต่างในบ้านด้วย ซึ่งก็จะเป็นการ Mix & Match อย่างมีสไตล์และเก๋มากทีเดียว โดย 1 รูปภาพที่แทนการมองด้วยสายตาคุณนั้น สามารถแทนความหมายเท่ากับ 1 บานหน้าต่างนั่นเอง

ในกรณีที่มีหน้าต่างมากกว่าประตู สิ่งที่ต้องทำ คือ การเพิ่มจำนวนของประตู โดยประตูสามารถแทนค่าด้วย “กระจกเงา” ได้ คุณอาจติดกระจกบานเล็กๆ ที่มีลักษณะเหมือนประตูย่อส่วนไว้ที่ด้านในของประตูอีกที เพื่อให้กระจกเงาเป็นตัวรับภาพสะท้อนภายในบ้าน เสมือนมีประตูเพิ่มขึ้นมาอีก 1 บาน หรือตามจำนวนประตูที่คุณต้องการ

วิธีการแก้ไขฮวงจุ้ยดังกล่าวอาจจะเหมาะสำหรับผู้ที่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองอยู่แล้ว แต่สำหรับคนที่กำลังวางแผนจะซื้อบ้านสักหลังคุณอาจจะนำปัจจัยเรื่องหน้าต่าง-ประตู ดังในบทความไปใช้ประกอบการพิจารณาในการเลือกซื้อ หรือในขณะเดียวกันผู้ที่ต้องการขายหรือปล่อยเช่า หากคุณมีบ้านที่ถูกต้องตามหลักข้างต้นอยู่แล้วก็อาจเพิ่มคุณสมบัติดังกล่าวลงไปในประกาศขายบ้านของคุณเพื่อดึงดูดผู้ที่สนใจได้เช่นเดียวกัน

เคล็ดลับง่ายๆ เหล่านี้ สามารถลองทำและพิสูจน์ดูได้ด้วยตัวเอง แต่อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่า ครอบครัวจะเป็นสุขและอบอุ่นมากน้อยเพียงใด ยังขึ้นอยู่กับ “จิตใจที่เปิดกว้าง” ซึ่งเป็นประตูและหน้าต่างที่มองไม่เห็น แต่ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ต่างก็ “เปิด” – “ปิด” กันอยู่เสมอทุกเมื่อเชื่อวัน ว่าไหม