ไม่พบข้อมูลที่คุณต้องการค้นหา

404 ไม่พบหน้าเว็บไซต์ที่คุณต้องการค้นหา

ทุกชีวิตมีคุณค่ามาช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้สังคม

รู้หรือไม่? มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เผยว่าโดยเฉลี่ยในทุกๆ 20 นาที มีเด็กและสตรีกำลังถูกทำร้ายอย่างน้อย 1 คน และคุณสามารถหยุดมันได้

ช่วยกันหยุดปัญหาทารุณเด็กและสตรี