พาไปดู 5 พฤติกรรมของลูกที่แสดงออกถึงการเป็นเด็กอัจฉริยะ

พาไปดู 5 พฤติกรรมของลูกที่แสดงออกถึงการเป็นเด็กอัจฉริยะ

ถ้าพูดถึงพัฒนาการของลูกในช่วงวัยที่มีความสำคัญต่อตัวเขามากก็คือ พัฒนาการในช่วง 5 ปีแรก เพราะพัฒนาการในช่วงนี้จะสามารถต่อยอดความสามารถของเด็กคนหนึ่งให้ไปได้ไกลตามความถนัดของตัวเอง วันนี้เราจะชวนให้พ่อแม่ทุกคนมาสังเกตถึง 5 พฤติกรรมของลูกที่แสดงออกถึงการเป็นเด็กอัจฉริยะกันค่ะ ซึ่ง 5 พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นเด็กอัจฉริยะมีดังนี้


1.ชอบอ่านหนังสือ
หากพ่อแม่เห็นว่าลูกมีพฤติกรรมชอบอ่านหนังสือ รวมทั้งชอบดูหนังสือ หรือมีความสนใจในหนังสืออย่างมาก บอกเลยว่านี่คือ 1 ในพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงการเป็นเด็กอัจฉริยะได้ ซึ่งการที่เด็กชอบหนังสือ ไม่เพียงแต่จะให้เขาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายจากหนังสือ แต่ยังเป็นการสร้างสมาธิที่ดีให้กับเด็กอีกด้วย ดังนั้นหากลูกสนใจหรือชอบหนังสือ แนะนำให้พ่อแม่สนับสนุนในส่วนนี้ให้ดียิ่งขึ้น คอยสอน คอยอ่าน หรือสร้างบรรยากาศการอ่านหนังสือในทุกวัน แต่ที่ไม่ควรทำก็คือ การบังคับให้ลูกอ่านหนังสือ เพราะอาจทำให้ความชอบอ่านหนังสือลดลงได้


2.ชอบเก็บสะสม
ถ้าลูกมีพฤติกรรมชอบเก็บสะสม นั่นก็บ่งบอกถึงการเป็นเด็กอัจฉริยะเช่นกัน เพราะการสะสมสิ่งใดๆ ก็ตาม คือการบอกถึงความสนใจในสิ่งนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอัจฉริยะหลายคนมักจะมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างต่อเนื่องและเจาะลึกในเรื่องนั้นๆ ได้ดี ทั้งนี้การมีพฤติกรรมชอบสะสมอย่างต่อเนื่อง ยังเป็นการสร้างความสุขให้ลูกได้อีกด้วย


3.ชอบจัดเรียง
ในหลายครั้งพ่อแม่อาจเกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมของลูกที่ชอบจัดเรียงสิ่งของต่างๆ ให้เป็นระเบียบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเรียงของเล่น การจัดเรียงสีในกล่อง การจัดเรียงหนังสือ เป็นต้น แต่ทราบหรือไม่ว่าพฤติกรรมของลูกที่ชอบจัดเรียง จะทำให้ลูกมีความสามารถในการแยกแยะและแบ่งประเภทสิ่งต่างๆ ได้ดีมากๆ ที่สำคัญยังเป็นการฝึกความเป็นระเบียบในตัวเด็กได้ด้วยเช่นกัน


4.ชอบซักถาม
แน่นอนว่าการที่เด็กคนหนึ่งมีพฤติกรรมชอบซักถาม นั่นเพราะเขามีข้อสงสัย และอยากได้คำตอบเพื่อไปไขข้อสงสัยนั้นๆ อีกทั้งการที่เด็กชอบซักถาม ยังเป็นการแสดงออกถึงการสนใจเรียนรู้ ดังนั้นถ้าพ่อแม่จะต้องตอบคำถามลูกหลายคำถามในหนึ่งวัน ก็ขอให้รู้ไว้เลยว่า พฤติกรรมที่ลูกแสดงออกคือการบ่งบอกถึงการเป็นเด็กอัจฉริยะ ดังนั้นอย่าลืมให้ความสำคัญกับการตอบคำถามของลูกอยู่เสมอ เพราะไม่เพียงเป็นการส่งผลดีต่อตัวลูกเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นภายในครอบครัวด้วยนั่นเอง


5.มีความสามารถในการจดจำได้ดี
ตราบใดที่เด็กคนหนึ่งมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตลอดจนสามารถจดจำในเรื่องนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี โดยที่ไม่ต้องผ่านการท่องจำ และสามารถทำซ้ำได้เพราะมีความสามารถในการจำที่ดี ถือเป็นการบ่งบอกถึงการเป็นเด็กอัจฉริยะได้เช่นกัน ที่สำคัญเด็กที่มีความสามารถในการจดจำ จะสามารถคิดและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้จากข้อมูลที่มีในความจำของเขาเป็นอย่างดี


พฤติกรรมทั้ง 5 ที่แสดงออกถึงการเป็นเด็กอัจฉริยะที่เราได้กล่าวไปข้างต้น มีข้อไหนที่ตรงกับลูกรักของพ่อแม่บ้างหรือเปล่า หากมีหนึ่งในห้าพฤติกรรมนี้ หรืออาจจะมากกว่านั้น ก็แนะนำให้พ่อแม่ส่งเสริมในส่วนนี้ให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อเป็นการสร้างลูกให้เป็นเด็กอัจฉริยะที่มีความสุขในอนาคตต่อไปกันค่ะ