จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้ ตอน เคารพพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ

จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้  ตอน เคารพพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ
S! Women

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อเรายอมรับนับถือ พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ด้วยความเคารพบูชา นอบน้อมด้วยเศียรเกล้าของเรา เราจะมีความรู้สึกว่าเราซาบซึ้ง รักและเคารพพระพุทธเจ้า ทุกพระองค์จริงๆ เพราะพระองค์เป็นผู้นำทางให้แสงสว่างแก่จิตของเรา เมื่อเราฝึกที่จะรักพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆ เราจะอยากเป็นคนดี ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมและจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป เราจะอยากรักษาศีลทั้ง 5 ข้อคือ ไม่อยากเบียดเบียนใคร, ไม่อยากขโมยของใคร, ไม่อยากจะนอกใจใคร, ไม่อยากจะพูดใส่ร้ายใครหรือพูดไม่ดีกับใคร, และไม่ข้องเกี่ยวกับสุรา ยาเสพติด เราก็จะอ่อนโยนขึ้น เสียสละมากขึ้น เมตตามากขึ้น ให้อภัยคนง่ายขึ้น หัวใจของเราได้เปลี่ยนแล้ว จงจำไว้ว่า เมื่อใจเราระลึกคิดถึงพระพุทธเจ้าอยู่เสมอ เคารพรักด้วยใจบริสุทธิ์ซาบซึ้ง ใจถึงใจ อธิษฐานขอพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหน เราขอไปที่นั้น พระพุทธเจ้าพ้นทุกข์แล้ว เราก็ขอพ้นทุกข์ตามพระองค์ไป