เรื่องน่ารู้สำหรับคนท้อง เกี่ยวกับ "โควิด-19" เด็กในท้อง มีผลกระทบไหม?

เรื่องน่ารู้สำหรับคนท้อง เกี่ยวกับ "โควิด-19" เด็กในท้อง มีผลกระทบไหม?
S! Women

สนับสนุนเนื้อหา

ตัวเลขของผู้ติดเชื้อ โควิด-19 พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ หลายคนกังวลใจ โดยเฉพาะ คุณแม่ที่กำลังท้อง ด้วยเช่นกัน และหลังจากมีข่าวดาราที่กำลังตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด ยิ่งทำให้ว่าที่คุณแม่ทั้งหลายเกิดความกังวล และมีคำถามขึ้นมากมาย

OBG Socia เพจสูตินรีแพทย์ได้แชร์ข้อมูล ตอบข้อสงสัยที่คุณแม่ตั้งครรภ์ข้องใจไว้ดังต่อไปนี้

ข้อมูลทางการแพทย์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ COVID-19 ขณะตั้งครรภ์
11 เมษายน 2564


สตรีตั้งครรภ์สามารถติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนทั่วไปไหม และโอกาสเกิดอาการรุนแรงมีมากกว่าคนทั่วไปที่ติดเชื้อหรือไม่ ?
สตรีตั้งครรภ์ไม่ได้เพิ่มโอกาสการติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากกว่าคนทั่วไป และไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางระบบหายใจที่รุนแรงมากกว่าคนทั่วไป

แต่ #หากสตรีตั้งครรภ์เกิดอาการทางระบบหายใจที่รุนแรง โอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์มีได้สูงขึ้นกว่าสตรีตั้งครรภ์ทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามโอกาสที่ผู้ติดเชื้อจะมีอาการรุนแรงมีไม่มากเมื่อได้รับการดูแลเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด


หากสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19 แล้วมีอาการรุนแรงจนมีอาการของปอดอักเสบ เพิ่มความเสี่ยงต่อผลการตั้งครรภ์ที่ไม่ดีหรือไม่ ?
จากการรายงานผู้ป่วยตั้งครรภ์ที่มีภาวะปอดอักเสบจากการติดเชื้อ COVID-19 พบว่ามีโอกาสที่เกิดการคลอดก่อนกำหนดเพิ่มขึ้น และเพิ่มโอกาสที่จะมีการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องเพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้การคลอดก่อนกำหนดและการผ่าตัดคลอดเกิดจากการตัดสินใจของทีมแพทย์เนื่องจากสตรีตั้งครรภ์เหล่านั้นมีอาการที่รุนแรงทางระบบการหายใจมากกว่าสาเหตุจากภาวะฉุกเฉินของทารกในครรภ์ และหากไม่มีการคลอดเกิดขึ้นและการรักษาตอบสนองได้ดี การตั้งครรภ์สามารถดำเนินต่อไปได้ ทั้งนี้ยังไม่พบรายงานภาวะแทรกซ้อนในระยะสั้นของการตั้งครรภ์ต่ออย่างใด
เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 สามารถผ่านรกไปติดต่อทารกในครรภ์ได้หรือไม่ ?
หลายคนคงกำลังสงสัยและเป็นกังวล ต้องบอกว่าข้อมูลจนถึงปัจจุบัน #ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนักว่าเชื้อสามารถผ่านรกไปติดต่อทารกในครรภ์ มีสตรีตั้งครรภ์ที่คลอดขณะติดเชื้อทารกในครรภ์ไม่พบว่ามีการติดเชื้อแต่อย่างใด แต่ในระยะหลังเริ่มมีรายงานจากต่างประเทศบางแห่งบอกว่าสามารถตรวจพบการอักเสบหรือร่องรอยการติดเชื้อที่รกและเยื่อหุ้มรก และที่หลายคนกังวลก็มีรายงานว่าทารกที่คลอดจากสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อพบทารกแรกเกิดติดเชื้อด้วยเหมือนกัน แต่ก็เป็นเพียงรายงานว่ามีการพบ ไม่ใช่ทุกรายจะติดขณะตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และที่ยังพอใจชื้นขึ้นได้บ้างคือทารกแรกเกิดที่ติดเชื้ออาการที่รายงานมานั้นยังมีรายงานว่าติดเชื้อแต่อาการไม่รุนแรงเป็นส่วนใหญ่


หากมีข้อบ่งชี้รักษาการติดเชื้อ COVID-19 ด้วยยาสเตียรอยด์ คนท้องให้ได้หรือไม่?
สามารถให้ยา steroids ในคนท้องได้ โดยยังไม่พบว่ายานั้นจะไปก่ออันตรายต่อทารกในครรภ์ เพราะสูติแพทย์ก็ให้ยานั้นในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของปอดทารกในครรภ์อยู่แล้วเช่นกัน แต่ทั้งนี้ขนาดยาในการรักษาภาวะแทรกซ้อนจาก COVID กับการกระตุ้นปอดทารกเป็นคนละ dose กัน


คนท้องติด COVID-19 เป็นสาเหตุให้ทารกพิการไหม?
เนื่องจากเป็นเชื้อใหม่ในสองปีที่ผ่านมา จึงยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันยังไม่พบรายงานความพิการของทารกที่เกิดจากการติดเชื้อ COVID ที่ชัดเจนคนท้องที่ติดเชื้อ COVID-19 รักษาเหมือนกับคนติดเชื้อที่ไม่ท้องไหม?
ณ วันนี้แนวทางการรักษายังเป็นแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ตามสรีระของสตรีตั้งครรภ์และฮอร์โมนการตั้งครรภ์มีส่วนให้มีการเปลี่ยนแปลงในระบบทางเดินหายใจอยู่ จึงควรมีการติดตามอย่างใกล้ชิดหากมีอาการทางระบบหายใจและหาสาเหตุว่าเกิดจากการตั้งครรภ์เองหรือเป็นภาวะแทรกซ้อนของโรค


คนท้องสามารถ x-ray ปอดได้ไหมถ้ามีข้อบ่งชี้?
คนท้องสามารถทำการ x-ray ปอดได้เมื่อมีข้อบ่งชี้ที่ควรทำ โดยมีการป้องกันรังสีบริเวณหน้าท้องไว้ ไม่ควรหลีกเลี่ยงไม่ยอมทำ x-ray หากมีข้อบ่งชี้ เพราะ COVID มีภาวะแทรกซ้อนทางเดินหายใจได้ง่าย และสามารถติดตามได้ด้วยการทำ chest x-ray


หากตั้งท้องอ่อนเพียง 4 เดือน จะตรวจติดตามสุขภาพทารกในครรภ์ได้อย่างไร?
การตั้งครรภ์เพียง 4 เดือน การติดตามสุขภาพด้วยการนับลูกดิ้นไม่สามารถทำได้ การติดสายรัดหน้าท้องดูกราฟการเต้นของหัวใจว่ามีรูปแบบการเต้นผิดปกติไหมก็ยังทำไม่ได้

ดังนั้นการติดตามสุขภาพทารกในครรภ์ในช่วงนี้ทำได้โดยการฟังเสียงเต้นของหัวใจทารก และร่วมกับการทำ ultrasound ดูทารกในครรภ์หากการฟังเสียงหัวใจไม่ชัดเจน และสามารถติดตามดูการเติบโตเป็นระยะๆได้