รู้กาย รู้ใจด้วย สติ ปัญญา เมตตา สลายทุกขเวทนาได้

รู้กาย รู้ใจด้วย สติ ปัญญา เมตตา สลายทุกขเวทนาได้
S! Women

สนับสนุนเนื้อหา

เวลาที่เราป่วย ไม่สบายจะเห็นความทุกข์ของร่ายกายมันก็เกิดปัญญา ว่าสังขารมันไม่เที่ยง มีวันเสื่อมไปนั่นละ

เวลาที่เรานั่งนาน เดินจงกรมนาน บางคนปวดขา ปวดตัวไปหมด บางทีตึง บางที่เสบไปหมด เราก็ต้องฝึกดูที่ใจของเราก่อน พอจิตเราสบายค่อยดูเวทนาไปตามที่ปวด เหมือนหลวงปู่มั่นที่ท่านได้ดูกระดูกแต่ละท่อน ดูอวัยวะภายในของท่านไปเรื่อยๆ

พอจิตสงบ เมตตาจะเกิด จะรู้สึกเย็น ความเย็นไปสลายความร้อน ในจุดที่ร่างกายไม่ไหว คือพลังบุญไปค่อยๆแก้ไข พลังงานบาป เรากำลังดับเวทนาด้วยการเจริญสติ ปัญญา และเมตตา เราโชคดีที่ได้เห็นทุกข์ พอเห็นทุกข์ก็สามารถให้เราละเรื่อง กิน กาม เกียรติได้