กรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น ในสายตาประชาชน

กรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น ในสายตาประชาชน
S! Women

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อวันอาทิตย์ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการจัดงาน กรุงเทพเมืองแฟชั่น เพื่อหวังให้กรุงเทพฯเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับแนวหน้าและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการส่งออกเสื้อผ้า และอัญมณีของไทย สวนดุสิตโพล สถาบันราชภัฎสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่ติดตาม และรับรู้ข่าวสารในการจัดงาน กรุงเทพเมืองแฟชั่น อย่างต่อเนื่อง จำนวนทั้งสิ้น 678 คน (ชาย 308 คน 45.43% หญิง 370 คน 54.57%) โดยสำรวจระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2547 สรุปผลได้ดังนี้ 1. ประชาชน พึงพอใจต่อการจัดงาน กรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น มากน้อยเพียงใด ? อันดับที่ 1 ไม่แน่ใจ เพราะ เป็นการส่งเสริมสินค้าเสื้อผ้าและอัญมณีไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ ฯลฯ ชาย 51.45 หญิง 54.91 ภาพรวม 53.18 อันดับที่ 2 พอใจมาก เพราะ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ, มีสินค้าลดราคามากมาย, เป็นการโปรโมตสินค้าเสื้อผ้าและอัญมณีไทย ฯลฯ ชาย 23.91 หญิง 29.48 ภาพรวม 26.69 อันดับที่ 3 ไม่ค่อยพอใจ เพราะ สถานที่ที่ใช้ในการจัดงานไม่เอื้ออำนวยส่งผลให้การจราจรติดขัด ฯลฯ ชาย 20.29 หญิง 12.72 ภาพรวม 16.51 อันดับที่ 4 ไม่พอใจ เพราะ อาจทำให้คนไทยมีนิสัยใช้จ่ายฟุ่มเฟื่อย, เป็นการขัดต่อประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย ฯลฯ ชาย 4.35 หญิง 2.89 ภาพรวม 3.62 2. ประชาชน ได้อะไรบ้าง ? จากการจัดงาน กรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น อันดับที่ 1 ทำให้คนไทยได้เห็นแฟชั่นใหม่ๆ ที่ทันสมัยไม่ตกยุค ชาย 45.73 หญิง 24.62 ภาพรวม 35.18 อันดับที่ 2 เกิดการพัฒนาทางความคิดและความสามารถของดีไซน์เนอร์คนไทย ชาย 18.29 หญิง 27.69 ภาพรวม 22.99 อันดับที่ 3 ทำให้เรารู้จักประเทศไทยของเราได้ดีมากยิ่งขึ้น ชาย 20.73 หญิง 19.23 ภาพรวม 19.98 อันดับที่ 4 เป็นการเปิดตลาดแฟชั่น ส่งเสริมสินค้าไทยและส่งเสริมให้คนมีงานทำ ชาย 10.98 หญิง 14.62 ภาพรวม 12.80 อันดับที่ 5 เกิดความภาคภูมิใจ ชาย 4.27 หญิง 13.84 ภาพรวม 9.05 3. หลังจากการจัดงาน กรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น ประชาชนคิดว่าจะสามารถดึงดูด นักท่องเที่ยว เข้ามาในประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ ? อันดับที่ 1 เพิ่มขึ้น เพราะ มีการโฆษณดสดไปทั่วโลก, เสื้อผ้ามีรูปแบบแฟชั่นที่ดูดีทันสมัยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ฯลฯ ชาย 51.45 หญิง 54.91 ภาพรวม 53.18 อันดับที่ 2 เท่าเดิม เพราะ ชาวต่างชาติเข้ามาในไทยเพื่อมาดูความเป็นไทยวัฒนธรรมไทย, เหมือนการเดินแฟชั่นของประเทศอื่นๆไม่มีอะไรน่าสนใจ ฯลฯ ชาย 28.87 หญิง 19.08 ภาพรวม 23.97 4. หลังจากการจัดงาน กรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น ประชาชนคิดว่า อุตสาหกรรมการส่งออกเสื้อผ้าแฟชั่นและอัญมณี ในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ ? อันดับที่ 1 เพิ่มขึ้น เพราะ เป็นการโปรโมตสินค้าให้ชาวต่างชาติได้เห็นฝีมือของคนไทย, ทำให้มีช่องทางในการส่งออกสินค้ามากขึ้น ฯลฯ ชาย 76.06 หญิง 82.94 ภาพรวม 79.50 อันดับที่ 2 เท่าเดิม เพราะ คงต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนากันอีกนาน, ควรเป็นแฟชั่นที่สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน ฯลฯ ชาย 23.87 หญิง 19.08 ภาพรวม 20.50 5. ประชาชนคิดว่าควรมีการจัดงานในลักษณะนี้ทุกปีหรือไม่ ? และควรจัดขึ้นที่ใด ? อันดับที่ 1 ควร เพราะ เป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว, ทำให้เห็นว่าเราก็มีศักยภาพทางด้านนี้ ฯลฯ ชาย 68.09 หญิง 60.12 ภาพรวม 64.10 สถานที่ อันดับที่ 1 ตามจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยงต่างๆ ชาย 35.80 หญิง 37.23 ภาพรวม 36.52 อันดับที่ 2 ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ชาย 33 .33 หญิง 31.91 ภาพรวม 32.62 อันดับที่ 3 จัดสถานที่เดิม ชาย 30.87 หญิง 30.86 ภาพรวม 30.86 อันดับที่ 2 ไม่แน่ใจ เพราะ ต้องดูจากการจัดงานครั้งนี้ก่อนว่ามีผลดีผลเสียอย่างไร, ต้องรอดูการพัฒนาของวงการแฟชั่นบ้านเราก่อน ฯลฯ ชาย 16.31 หญิง 23.81 ภาพรวม 20.06 อันดับที่ 3 ไม่ควร เพราะ สินเปลืองงบประมาณ ควรจัดแบบ 2 3 ปีครั้ง, เมืองไทยยังไม่ได้เป็นถึงขนาดผู้นำแฟชั่นของโลก ฯลฯ ชาย 15.60 หญิง 16.07 ภาพรวม 18.84 6. ประชาชน คิดว่าโอกาสที่กรุงเทพฯ จะเป็นเมืองเมืองแฟชั่นของโลกมีโอกาสมากน้อยเพียงใด ? อันดับที่ 1 ค่อนข้างมีโอกาส เพราะ แฟชั่นเสื้อผ้าของเรามีความทันสมัยทัดเทียมกับนานาประเทศได้, สินค้าเรามีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ฯลฯ ชาย 44.60 หญิง 53.29 ภาพรวม 48.95 อันดับที่ 2 ไม่ค่อยมีโอกาส เพราะ คู่แข่งในตลาดโลกแฟชั่นเยอะมาก, ยังไม่มีความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ ฯลฯ ชาย 25.18 หญิง 19.76 ภาพรวม 22.47 อันดับที่ 3 มีโอกาสมาก เพราะ การดีไซน์เสื้อผ้าของประเทศไทยก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าประเทศอื่น, สังคมไทยเริ่มเปิดกว้างและยอมรับกันมากขึ้น ฯลฯ ชาย 19.43 หญิง 24.55 ภาพรวม 21.99 อันดับที่ 4 ไม่มีโอกาสเลย เพราะ คนไทยส่วนใหญ่ยังยึดติดกับวัฒนธรรมเดิมๆอยู่, ศักยภาพเรายังด้อยกว่าต่างชาติมาก ฯลฯ ชาย 10.79 หญิง 2.40 ภาพรวม 6.59 > ชมภาพวันงาน Bangkok Fashion City Extravaganza 2004 >> ภาพงานเปิดตัว 'กรุงเทพเมืองแฟชั่น' Silk Road on the Chao Phraya River

ติดตามSanook! Women

ผู้หญิง สุขภาพ ผู้หญิง ผู้ชาย ความงาม ทรงผม แต่งตัว เสื้อผ้า แฟชั่น sexy ทุกๆ เรื่องที่คุณอยากรู้ ร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!