5 ข้อดีของการเล่นที่มีผลต่อพัฒนาการเด็ก

5 ข้อดีของการเล่นที่มีผลต่อพัฒนาการเด็ก
S! Women

สนับสนุนเนื้อหา

ในการเลี้ยงลูกนั้น สิ่งที่จำเป็นอย่างมาก นอกเหนือจากการให้ความรัก ความอบอุ่น การเอาใจใส่ และอาหารการกินที่มีประโยชน์ ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของลูกน้อยแล้ว การเล่นก็ยังเป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยพัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ อีกด้วย หากคุณแม่ท่านใดที่ยังไม่เคยให้ลูกเล่น หรือยังไม่เคยลงมือเล่นกับลูกๆ ล่ะก็ ลองอ่าน 5 ข้อดีของการเล่นที่มีต่อพัฒนาการของเด็กเล็กดูนะคะ แล้วจะทราบว่า การเลี้ยงลูกที่ถูกต้องนั้นจะต้องมีการเล่นเป็นส่วนประกอบหลักเลยทีเดียว

1.ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

จินตนาการเป็นสิ่งสำคัญของเด็ก ช่วยทำให้เด็กได้แสดงออกถึงมุมมอง การเข้าใจในตัวเอง และเข้าใจโลกได้มากขึ้น

2.กระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ให้ทำงานสัมพันธ์กัน

ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ทางตา หู จมูก ลิ้น และกายนั้น มักจะถูกใช้ไปพร้อมๆ กันในการเล่นเพียงครั้งเดียว จึงทำให้ประสาทสัมผัสของลูกมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3.ช่วยพัฒนาบทบาททางเพศ

การเล่นบางประเภทจะช่วยให้เด็กได้รับรู้ถึงเพศของตนเอง สามารถที่จะเข้าใจ และเรียนรู้ได้ผ่านการเล่น ซึ่งเรามักจะเห็นได้จากการแสดงออกของลูกเมื่อมีการเล่น พ่อแม่ลูกกับเพื่อน หรือเล่นกับตุ๊กตาโดยสมมติให้เป็นลูก หรือเล่นแต่งตัว เป็นต้น

4.เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านความคิดและสติปัญญา

การเล่นในบางครั้งก็ช่วยทำให้เด็กได้มีการฝึกคิดวิเคราะห์ รวมทั้งแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ทั้งนี้การเล่นยังช่วยในการจดจำ และเป็นการฝึกนิสัยช่างสังเกตไปในตัวให้ลูกอีกด้วย อย่างเช่น การเล่นต่อจิ๊กซอว์ การเล่นต่อบล็อก หรือแม้แต่ เล่นไล่จับ หรือเล่นซ่อนหา เป็นต้น

5.เสริมสร้างสมาธิและความสนใจให้แก่เด็ก

ตามปกติแล้วเด็กเล็กนั้นจะอยู่ไม่นิ่ง และหากพ่อกับแม่ยอมให้ลูกนั่งอยู่หน้าทีวี ดูการ์ตูนหรือรายการต่างๆ ในโทรทัศน์ แม้จะช่วยลดการยุ่งวุ่นวายของลูกได้บ้าง แต่กลับส่งผลเสียให้ลูกน้อยกลายเป็นเด็กสมาธิสั้น อยู่ไม่นิ่ง เพราะการจ้องสิ่งที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาทางหน้าจอมีผลต่อสมาธิโดยตรง ดังนั้นผู้ปกครองควรให้ลูกได้เล่นในกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิ อย่างเช่น การวาดรูป การปั้นดินทราย หรือต่อตัวต่อ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น

รู้อย่างนี้แล้ว เย็นนี้อย่าลืมชวนลูกมาเล่นกันนะคะ นอกจากข้อดีที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่างๆ ให้แก่ลูกน้อยแล้ว การเล่นก็ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ให้เกิดความรัก ความอบอุ่นขึ้นระหว่างพ่อแม่ และลูกได้อีกทางหนึ่ง

เรื่องล่าสุดของหมวด ผู้หญิงอยากรู้

ดูหมวด ผู้หญิงอยากรู้ ทั้งหมด