นับถอยหลังเลือกตั้ง
00วัน
00ชั่วโมง
00นาที
00วินาที

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.