กทม. สั่งปิดโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด วันที่ 23 พ.ค.65 หลังวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ

กทม. สั่งปิดโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด วันที่ 23 พ.ค.65 หลังวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

กทม. สั่งปิดโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด วันที่ 23 พ.ค.65 หลังวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เพื่อทำความสะอาด และให้มีการเรียนการสอนชดเชยภายหลัง

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ออกประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีประกาศกำหนดให้เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 พ.ค. 65

ซึ่งในการปฏิบัติงานในวันดังกล่าวได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ และอาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด กทม. รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งมีความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโควิด-19 จึงจำเป็นจะต้องมีการฆ่าเชื้อทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อน เพื่อป้องกันการติดเชื้อไปยังเด็กนักเรียน


ดังนั้น กทม.จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษ พ.ศ.2543 ข้อ 5 (3) ให้โรงเรียนในสังกัด กทม. ปิดทำการเรียนการสอน ในวันที่ 23 พ.ค.นี้ เพื่อจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและทำความสะอาดอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนให้ปลอดเชื้อและปลอดภัย ก่อนการจัดการเรียนการสอนปกติ และให้จัดการสอนชดเชยในภายหลัง