ครม.มีมติยกเลิกขายมันเส้นผ่านตลาดเอเฟท

ครม.มีมติยกเลิกขายมันเส้นผ่านตลาดเอเฟท

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการตามมติของที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เพื่อให้บริษัทสปาปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง ซึ่งเป็นโรงกลั่นขนาดใหญ่ 1 ใน 6 ของประเทศสามารถเข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ เนื่องจากปัจจุบัน มีเจ้าของโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ ซึ่งการจดทะเบียนบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ จะเป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ พร้อมทั้งเห็นชอบให้ใช้วิธีสัญญาอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ หากมีข้อพิพาทระหว่าง ปตท. และบริษัทเชฟลอน ซึ่งทั้ง 2 บริษัท มีหุ้นอยู่ในบริษัทสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง ซึ่งจะเป็นข้อตามสัญญาที่มีอยู่ก่อนหน้านี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ยังได้เห็นชอบตามที่ นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ เสนอให้ยกเลิกการจำหน่ายสำปะหลังเส้น จำนวน 200,000 ตัน ผ่านตลาดซื้อขายล่วงหน้า หรือ เอเฟท เนื่องจากคุณภาพของมันสำปะหลังดังกล่าว เริ่มเสื่อมสภาพ ดังนั้นจึงให้เปลี่ยนมาใช้วิธีการจำหน่ายตามปกติ หรือ ให้ใช้การจำหน่ายแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล หรือ G2G