กมธ.การเงินฯยื่นกลต.สอบรัฐซื้อหุ้นไทยคม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ที่ประชุมกรรมาธิการได้เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก
ทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ตรวจสอบกรณีปั่นหุ้นไทยคม หลังรัฐบาลมีแนวคิดซื้อกิจการดาวเทียมไทยคม จนทำให้ราคาหุ้นไทยคมสูงขึ้น

โดยขอให้ ก.ล.ต. ตรวจสอบว่า มีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากกรณีดังกล่าวหรือไม่ ซึ่ง ก.ล.ต.ยืนยันจะเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือครองหุ้นของไทยคม ในช่วงก่อนหน้าที่จะมีข่าวรัฐบาลซื้อคืนดาวเทียมไทยคม มาให้กรรมาธิการพิจารณาใน 2 สัปดาห์ โดยกรรมาธิการเห็นว่า ตามสัญญามีการระบุว่า หากดาวเทียมไทยคม มีการส่งสัญญาณแล้ว ดาวเทียมจะเป็นทรัพย์สินของกระทรวงการคลัง ซึ่งถือว่า เป็นทรัพย์สินของประเทศด้วย จึงขอให้ ก.ล.ต.ตรวจสอบว่า การที่รัฐบาลจะซื้อคืนดาวเทียมไทยคมนั้น มีความผิดหรือไม่ เนื่องจากมีการผลกระทบในตลาดหลักทรัพย์